Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie EUROFAMILIA
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
501 455 768
Adres rejestrowy
Ulica
Kowalska 3-5 lok. 14
Kod pocztowy
82-300
Miejscowość
Elbląg
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Elbląg
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000318279
REGON
22071470000000
NIP
589-19-52-229
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Aktywne wpływanie na europejską integrację kulturową i wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi i miast w Unii Europejskiej oraz przeciwdziałanie trudnym zjawiskom powstającym w małych społecznościach w wyniku integracji europejskiej.
  2. Współpraca z organizacjami lokalnymi oraz podnoszenie rangi edukacji w życiu społecznym regionu, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji językowej i kulturalnej dzieci i młodzieży.
  3. Prowadzenie działalności i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych, artystycznych oraz informacyjnych.
  4. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczności Elbląga oraz wpływanie na decyzje dotyczące kultury i edukacji, podejmowane przez lokalne władze.
  5. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej na potrzeby Stowarzyszenia i jego zadań.
  6. Propagowanie i wspieranie działań prowadzonych na rzecz udziału wszystkich obywateli w życiu społecznym, łącznie z działalnością charytatywną.
  7. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania podobne lub zbliżone do celów podejmowanych przez Stowarzyszenie.
  8. Prowadzenie działalności integrującej członków rodzin czasowo rozdzielonych, poprzez aktywną edukację i informację w tym porady prawne i mediacje kulturowe.
  9. Aktywizacje społeczna osób niepełnosprawnych poprzez działania edukacyjno- artystyczne.
  10. Pobudzanie aktywności edukacyjnej i twórczej dzieci, młodzieży oraz innych grup społecznych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
teatr
edukacja kulturalna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej