Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Ochrony Poloników Niemieckich w likwidacji

Stowarzyszenie Ochrony Poloników Niemieckich w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Telefon
77 421 94 24
Adres rejestrowy
Ulica
Jodłowa 41 lok. 8
Kod pocztowy
45-408
Miejscowość
Opole
Województwo
opolskie
Powiat
Opole
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000318136
REGON
16023048600000
NIP
991-04-35-343
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie dorobku literackiego i publicystycznego osób i instytucji związanych z szeroko pojętym środowiskiem polonijnym i polonofilskim w Niemczech oraz innych materiałów m.in. tzw. dokumentów życia społecznego dotyczących kontaktów polsko-niemieckich.
 2. promowanie i wspieranie twórców polonijnych związanych z szeroko rozumianą kulturą, nauka i sztuką z terenu Niemiec.
 3. popieranie wszelkich form współdziałania zmierzającego do przybliżania tematyki polskiej i polonijnej na terenie Niemiec.
 4. inicjowanie działań wydawniczych mających na celu popularyzację tematyki polsko-niemieckiej z zakresu nauki, kultury i sztuki.

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele przez:

 1. prowadzenie biblioteki i archiwum poloników niemieckich, szczególnie: prasy, książek, multimediów i dokumentów.
 2. opracowywanie (digitalizacja i katalogizacja) poloników niemieckich własnych zbiorów oraz osób i instytucji, z którymi zawarto stosowne umowy.
 3. organizowanie spotkań z twórcami, artystami i naukowcami polonijnymi lub zajmującymi się tematyką polonijną i polsko-niemiecką.
 4. współpracę z bibliotekami, archiwami, placówkami naukowymi oraz organizacjami społecznymi w Polsce i zagranicą w celu wymiany zbiorów lub informacji.
 5. podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcia własne oraz realizowane w ramach współpracy.
 6. aktywizację społeczności lokalnej i polonijnej w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego jakimi są polonika.
 7. organizowanie spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji związanych z tematyką polonijną i polsko-niemiecką.
 8. współpraca z mediami polskimi, niemieckimi i polonijnymi w celu popularyzacji działań.
 9. udostępnianie kolekcji posiadanych poloników studentom, dziennikarzom, naukowcom oraz osobom zajmującym się tematyką polsko-niemiecką i polonijną.
 10. publikowanie własnych wydawnictw oraz partycypowanie w publikacje na tematy polsko-niemieckie i polonijne.
 11. prowadzenie badań naukowych w celu opisywania i dokumentowania poloników na terenie Polski i za granicą.
 12. fundowanie stypendiów i nagród dla osób szczególnie zasłużonych dla ochrony poloników niemieckich.
 13. organizowanie i prowadzenie badań naukowych w ramach projektów badawczych i grantów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w tym funduszów Unii Europejskiej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej