Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy warto być OPP? Standardy, obowiązki, przywileje Wszystkie informacje w jednym miejscu. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Stowarzyszenie na rzecz Równego Dostępu Do Kształcenia "Twoje Nowe Możliwości"

Stowarzyszenie na rzecz Równego Dostępu Do Kształcenia "Twoje Nowe Możliwości"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
71 734 58 62
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00
Ulica
Grabiszyńska 163 lok. 210-215
Kod pocztowy
53-439
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000316157
REGON
02085072800000
NIP
8992655262
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Zdjęcie grupy osób w jednakowych bluzach przedstawiających logo Stowarzyszenia "Twoje Nowe Możliwości" . Osoby są w lesie, a dookoła nich jest śnieg. Na zdjęciu widoczny jest zarząd oraz pracownicy Stowarzyszenia.
Biuro Twoje Nowe Możliwości

71 734 58 62

poniedziałek - piątek, 8:00 - 16:00

Od 2008 roku realizujemy m.in. projekty aktywizujące społecznie i zawodowo osoby z niepełnosprawnością, podejmujemy się działań zwiększających dostępność na Uczelniach Wyższych dla Osób z Niepełnosprawnościami oraz realizujemy szkolenia za zakresu wiedzy o niepełnosprawności. Projekty i usługi które aktualnie realizujemy to:

 • asystent osoby z niepełnosprawnością, który dzieli się na dwa odrębne projekty:
 1. Studiuję Niezależnie - projekt dedykowany dla osób z niepełnosprawnością podejmujących się edukacji na studiach wyższych, asystent pełni rolę przede wszystkim asystenta dydaktycznego, aczkolwiek wspiera również w innych obszarach. 
 2. Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - projekt dedykowany dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z uzasadnioną potrzebą wsparcia. 
 • Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych - projekt dedykowany osobom z niepełnosprawnością wzroku. Przygotowujemy materiały o dowolnej tematyce (mogą to być podręczniki akademickie, literatura fachowa lub rozrywkowa) do postaci druku brajlowskiego, druku powiększonego oraz dostępnych form elektronicznych, takich jak: HTML, PDF i inne. Centrum Adaptacji prowadzi również warsztaty, które pomagają osobom z niepełnosprawnością wzroku podnieść swoje kompetencje w zakresie wykorzystywania nowych technologii tyflosprzętu, komputera, smartfona czy tableta. 
 • Centrum Wsparcia Edukacyjno - Zawodowego - projekt dedykowany dla kandydatów na studia, studentów i absolwentów szkół wyższych z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. W ramach projektu mogą skorzystać z: pomocy w wyborze ścieżki edukacyjnej, porad doradcy zawodowego, wsparcia psychologa / coacha czy specjalisty społeczno - edukacyjnego, grupowych aktywności w tym wyjść na wydarzenia kulturalne.
 • Obóz DŻAMP - tygodniowy wyjazd dla studentów z niepełnosprawnościami gdzie organizowane jest wiele aktywności integrujących w tym aktywności fizycznych dostosowanych do możliwości wszystkich uczestników. Podczas obozu uczestnicy zawierają nowe przyjaźnie, usamodzielniają się oraz spędzają czas w sposób radosny
  i kreatywny.
 • Konsultacje – usługi doradcze w ramach dostępności architektonicznej, informacyjno – komuniacyjnej i cyfrowej. Celem prowadzonych konsultacji jest poprawa zapewnienia dostępności.
 • Koordynator ds. Dostępności – kształcimy koordynatorów ds. dostępności na uczelniach oraz innych jednostkach publicznych aby swoimi działaniami zwiększali dostępność w wymiarze architektonicznym, informacyjno – komunikacyjnym oraz cyfrowym.
 • Liderzy Dostępności – cykl szkoleń dla pracowników uczelni, którzy angażują się w ideę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, neuroróżnorodności czy trudnej sytuacji.
 • Rada ekspertów – platforma do wymiany informacji pomiędzy uczelniami wyższymi w zakresie kształcenia osób z niepełnosprawnościami. Obecnie rada ma 20 członków rozsianych po całej Polsce.
 • Szkolenia – przeprowadzane dla kadry akademickiej, sfery biznesu i instytucji publicznych w tematyce poświęconej pracy z osobami z niepełnosprawnościami lub kryzysowi zdrowia psychicznego. Każdy z trenerów posiada co najmniej 2 lata doświadczenia w praktycznej pracy z OzN lub sami są osobą z niepełnosprawnością.
 • Wsparcie Psychologiczne – dla beneficjentów naszych projektów.
 • Akademickie Dni Integracji – organizowane przez wyżej opisaną radę ekspertów. Ich ideą jest organizowanie konferencji dla ludzi zaangażowanych w działalność na rzecz OzN. Konferencja odbywa się raz w roku podczas której omawiana jest obecna sytuacja OzN w środowisku akademickim, potrzeby, problemy gdzie wspólnie próbujemy znaleźć rozwiązanie.
 • Świadoma Kadra – projekt skierowany jest do pracowników uczelni wyższych, instytucji oraz firm. Ma na celu pogłębienie wiedzy z zakresu niepełnosprawności m.in. jak współpracować z OzN, jak się z nimi komunikować, jak działać by nasze usługi były przyjazne i dostępne dla każdego.
 • Twoja Nowa praca – projekt skierowany dla studentów ostatniego roku I lub II stopnia oraz dla absolwentów, którzy ukończyli studnia nie później niż 60 miesięcy temu. Przez cały czas trwania projektu doradca zawodowy czuwa nad uczestnikiem pomagając mu przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, doradzając w kwestii doboru kursów czy szkoleń. Uczestnikom zostaje wypłacany comiesięczny „dodatek motywacyjny”, organizowane są wyjazdy integracyjno – edukacyjne oraz jest możliwość odbycia płatnego stażu.
 • Wideo Kursy – cykl filmów edukacyjno – informacyjnych na temat potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami w przestrzeni uczelni wyższej. Każdy film to seria pogłębionych wywiadów, w których studenci i absolwenci dzielą się swoimi historiami, doświadczeniami, dobrymi radami i zasadami. Oprócz wywiadów, filmy reprezentują też dobre praktyki za pomocą wykreowanych scen, które dają jasny pogląd na to, jak w łatwy i skuteczny sposób wdrożyć dane rozwiązania.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
27.11.2013
Użytkownicy Internetu są różni - widzą lepiej lub gorzej, słyszą doskonale lub mają kłopoty ze słuchem, korzystają z urządzeń przenośnych, wielkich ekranów, wydruków na wiele innych sposobów. Zapewnienie im wszystkim równego dostępu do informacji sprowadza się do przestrzegania wytycznych zawartych w Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.
Publicystyka
13.08.2012
Od 2009 roku Stowarzyszenie "Twoje nowe możliwości" przetwarza podręczniki techniczne dla studentów niewidomych. Do tej pory zaadaptowane zostały 34 książki, m.in. z matematyki i informatyki.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Krzysztof Peda, Prezes
Ariel Fecyk, Wiceprezes
Reklama
Pliki do pobrania
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej