Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Wiedzieć Więcej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
721 394 667
Adres rejestrowy
Ulica
Kadetów 9 lok. 3
Kod pocztowy
47-200
Miejscowość
Kędzierzyn-Koźle
Województwo
opolskie
Powiat
kędzierzyńsko-kozielski
Gmina
Kędzierzyn-Koźle
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Adres biura
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Reymonta 8-10-12 lok. 2
Kod pocztowy
47-225
Miejscowość
Kędierzyn-Koźle
Województwo
opolskie
Powiat
kędzierzyńsko-kozielski
Gmina
Kędzierzyn-Koźle
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Biuro mieści się na parterze z bezpośrednim wejściem od chodnika. Zbyt wąskie drzwi na wózek inwalidzki.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000394732
REGON
16124827000000
NIP
749-20-85-950
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz dobra wspólnego, w szczególności w zakresie:

1. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

2. budowy świadomego społeczeństwa obywatelskiego,

3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

4. ekologii, ochrony zwierząt i środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, tradycji rolniczych, ogrodniczych i żywnościowych,

5. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

7. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

8. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1–32,

9. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

10. rewitalizacji,

11. wspieranie i upowszechnianie rozwoju i odnowy wsi.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

a) Prowadzenie badań naukowych i prace rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z b) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań

Zarząd

Kamil Nowak, Prezes Fundacji
Ewa Pietruszewska, Członkini Zarządu Fundacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej