Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Fundacja OKNO NA WSCHÓD
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
85 661 09 33
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
Ulica
Ciepła 40 lok. 15
Kod pocztowy
15-472
Miejscowość
Białystok
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000315490
REGON
20024140100000
NIP
5423108836
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Fundację OKNO NA WSCHÓD

wpłać darowiznę

Fundacja OKNO NA WSCHÓD - organizacja pozarządowa utworzona w 2008 roku, działająca na rzecz budowy dobrosąsiedzkich relacji Polski z krajami Europy Wschodniej oraz rozwoju gospodarczego i społecznego województwa podlaskiego.

W obszarze współpracy międzynarodowej działalność Fundacji obejmuje:

  • Promocję polskich dobrych praktyk w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian;
  • Promocję Polski oraz wiedzy o współczesnej Polsce, w tym nauczanie języka polskiego w oparciu o szkolenia stacjonarne oraz e-learningowe;
  • Inicjowanie kontaktów i współpracy między podmiotami i grupami zawodowymi z Polski i krajów Europy Wschodniej.

Realizując cele dotyczące rozwoju gospodarczego i społecznego województwa podlaskiego, Fundacja zajmuje się:

  • Wsparciem grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • Aktywizacją zawodową osób bezrobotnych;
  • Wspieraniem aktywności młodych organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych;
  • Kompleksowe wsparcie w adaptacji i integracji cudzoziemców mieszkających w Białymstoku.

Organizacja skupia ekonomistów, prawników, menedżerów, artystów - profesjonalistów i społeczników, którzy swą wiedzę, talenty i umiejętności wykorzystują działając na rzecz rozwoju wielostronnej współpracy. Fundacja powstała w 2008 roku stawiając sobie za cel „zbudowanie okna” na wschodniej granicy Zjednoczonej Europy, tak aby granica ta nie stała się murem oddzielającym ludzi żyjących po jej obu stronach. Osoby działające w organizacji owo „okno” definiują jako żywy, prowadzony przez wszystkie zainteresowane strony dialog, który umożliwia podejmowanie wspólnych, transgranicznych inicjatyw w obszarach edukacji, gospodarki, kultury i nauki.

Od dnia powstania, Fundacja zrealizowała szereg działań o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, bezustannie podejmując działania popularyzujące idee, które przyświecały jej powstaniu. Integrując wokół wyzwania nowe osoby, zgrany zespół poszerzany jest o kolejnych członków, którzy z energią i pasją gotowi są realizować inicjatywy w coraz to nowszych obszarach - tak geograficznych jak i tematycznych.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
film
sztuki wizualne, wzornictwo
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
edukacja dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
działalność na rzecz języka regionalnego
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Paweł Mickiewicz, Prezes Zarządu
Łukasz Pogorzelski, Wiceprezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
81124052111111001047313762
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej