Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy "Alwernia"

Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy "Alwernia"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
52 524 48 83
Telefon
506 850 030
Adres rejestrowy
Ulica
Gdańska 2
Kod pocztowy
85-055
Miejscowość
Bydgoszcz
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000315328
REGON
34050893300000
NIP
9671297581
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2011
Ludzie
Liczba członków
42
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego, w tym:

 1. Ochrona i promocja zdrowia.
 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 4. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
 5. Działalność charytatywna.
 6. Promocja i organizacja wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności dla;
  -dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych;
  -osób uzależnionych od alkoholu;
  -innych osób będących w sytuacji kryzysowej.
 2. Wspieranie i tworzenie jednostek zapewniających schronienie, posiłki, pomoc medyczną, psychologiczną, prawną i zawodową.
 3. Inicjowanie i organizowanie różnych form wypoczynku i opieki nad dziećmi i młodzieżą
 4. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym, jak konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych.
 5. Prowadzenie działalności szkoleniowej dla profesjonalistów i wolontariuszy.
 6. Gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych.
 7. Organizowanie działalności oświatowej, kulturalnej, prozdrowotnej m. in. przez prowadzenie konferencji, odczytów, spotkań, wystaw.
 8. Prowadzenie prac badawczych i opracowywanie ekspertyz, opinii związanych z profilem działalności Stowarzyszenia.
 9. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 10. Współpraca i wymiana informacji z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnych do Stowarzyszenia celach.
 11. Podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Grzegorz Góralski, prezes
Jolanta Pietrzak, sekretarz
Roman Mitłaszewski, wiceprezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej