Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
Telefon
605 665 045
Adres rejestrowy
Ulica
Leśna 13a
Kod pocztowy
32-400
Miejscowość
Myślenice
Województwo
małopolskie
Powiat
myślenicki
Gmina
Myślenice
Adres kontaktowy
Ulica
Rynek 27
Kod pocztowy
32-400
Miejscowość
Myślenice
Województwo
małopolskie
Powiat
myślenicki
Gmina
Myślenice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000314641
REGON
12078159100000
NIP
6783068163
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

Misją Fundacji jest poprawa jakości życia w społecznościach lokalnych – w stronę lokalnego wellbeing poprzez wsparcie organizacji obywatelskich, liderów, artystów, twórców oraz szeroko rozumiana ochrona dziedzictwa materialnego, niematerialnego i naturalnego regionu w działaniu tj. wraz z samymi społecznościami. Realizowana ma być przy aktywnym współudziale we współtworzeniu polityk publicznych, tworzeniu partnerstw, uczestnictwie w sieciach tematycznych i ustawicznym kształceniu kadry Fundacji na rzecz dostępności i rozwoju wielowymiarowej współpracy międzysektorowej i międzynarodowej.

Jak pracujemy?

Pomagamy artystom, twórcom ludowym, rękodzielnikom w promocji twórczości. Docieramy do twórców kontynuujących tradycyjny rodzaj rękodzieła, oraz takich którzy łączą różne style i wpływy.

"Folk" i "etnodizajn" czerpią ze sztuki ludowej. Chcemy podkreślić rolę ludzi, dzięki którym zachowane zostają określone wzory i techniki.
Współpracujemy z artystami Ziemi Myślenickiej i Małopolski. Fundacja ARTS pokazuje twórcę i dzieło jako jedność. Przygotowujemy dokumentację fotograficzną i filmowe reportaże o artystach.

Z informacją docieramy do samorządów, mecenasów kultury. Popularyzujemy ich sztukę w przestrzeni publicznej, ważną rolę w tym procesie odgrywa Internet.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Wsparcie dla Michała "Mikrasa" Kraskowskiego
Każda złotówka się liczy
27,00 zł
Dziękujemy za wsparcie, imienne podziękowanie przesyłamy na Twojego maila.
54,00 zł
Jesteś niesamowity! Imienny certyfikat z podziękowaniami od Michała dla Ciebie.
99,00 zł
Wspaniale! Wysyłamy imienny certyfikat oraz filmy z występami Michała.
Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
09.06.2016
Od kwietnia trwa realizacja projektów w ramach konkursu FIO Małopolska Lokalnie. Dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji otrzymało 166 projektów na łączną kwotę 788 000 zł. Konkurs, jak co roku, prowadzony był równolegle w czterech subregionach, koordynowanych przez cztery organizacje.
Publicystyka
30.11.2015
FIO Małopolska Lokalnie jest to program wsparcia skierowany do młodych organizacji pozarządowych i innych grup działających na terenie województwa. W drugiej edycji konkursu młode organizacje oraz grupy nieformalne otrzymały wsparcie finansowe w łącznej kwocie 820 tysięcy złotych. Pod tymi liczbami kryje się wiele ciekawych, inspirujących, ale i ważnych, czasami wręcz niezbędnych działań, które wniosły do lokalnych społeczności dużo dobrego.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

1. Fundacja może przyjąć do realizacji zadania w zakresie: 1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji polskiej i europejskiej, 2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i dysfunkcyjnych społecznie, 4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 5) promocji i organizacji wolontariatu, 6) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 7) kreowania pozytywnego wizerunku społeczności lokalnych i regionów, 8) podnoszenia przedsiębiorczości i aktywności zawodowej społeczeństw lokalnych, 9) nauczania stosunków międzyludzkich i umiejętności nawiązywania kontaktów, 10) polepszenia standardu życia zawodowego kobiet i zrównania ich statusu zawodowego z mężczyznami, 11) promowania zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, m.in. poprzez działania artystyczne, 12) produkcję oraz rozpowszechnianie filmów, audycji telewizyjnych i radiowych, 13) prowadzenie centrum wsparcia dla NGO.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animowanie działań wspólnot lokalnych
Odbiorcy działań

Zarząd

Alina Słowik, Prezes Zarządu
Olgierd Wargowski, Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Wargowska-Dudek, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej