Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Lubelskie Stowarzyszenie Samopomocy
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
696 638 037
Adres rejestrowy
Ulica
Probostwo 27
Kod pocztowy
20-089
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
łęczyński
Gmina
Łęczna
Adres kontaktowy
Ulica
Staszica 7 lok. 50
Kod pocztowy
21-010
Miejscowość
Łęczna
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000312714
REGON
06039587100000
NIP
5050085337
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
40
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Misją Stowarzyszenia jest tworzenie warunków do rozwoju w oparciu o pomoc w samopomocy, która wyzwalając siły i aktywność, osób z rożnych powodów niezdolnych do samodzielnego życia stanowi ofertę pozwalającą tym osobom na ponowne odzyskanie równowagi wewnętrznej i odnowienie włączania się w nurt życia społecznego i ekonomicznego. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształtowanie aktywnych postaw wobec problemów społecznych.

Wizja:
Chcemy być organizacją która umożliwia reintegrację społeczną i zawodową w przedsiębiorczości społecznej.
Chcemy być organizacją, która umożliwia rehabilitację, reintegrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
Organizujemy zabawy, wycieczki, aukcje oraz imprezy charytatywne, z których dochód przeznaczamy na cele statutowe.
Realizujemy programy poprzez akcje: Podziel się Posiłkiem, Dzieląc się z Bliźnim dajesz Radość, Aktywny Senior, Pełny Tornister.
Prowadzone są w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Probostwa 27 bezpłatne porady prawne i obywatelskie.
Lubelskie Stowarzyszenie Samopomocy wspiera kobiety po mastektomii i w ramach działania zostaje powołany do życia w dniu 20 grudnia 2011r Gminny Klub Amazonek. Swoim działaniem Amazonki obejmuje obszary gminę Cyców i powiat łęczyński, Włodawę i powiat włodawski. Spotkania odbywają się czwartki w godz. 11.00 - 16.00 przy ul. Nowa 1, 21-070 Cyców.
Wyznacznikiem Celów jest dostarczanie kobietom chorym na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienia im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia. Jednym z istotnych zadań Stowarzyszenia jest zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji. "Uczymy żyć po mastektomii kobiety z powiatu Łęczyńskiego i Włodawskiego".

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi"
Błogosławiony Jan Paweł II

Złote myśli bł. Jana Pawła II są dla naszych członków, wolontariuszy i sympatyków Stowarzyszenia drogowskazem a zarazem towarzyszą w naszej misji. Pomagamy innym, aby życie było radosne i choć trochę łatwiejsze.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
21.06.2006
Centrum Wolontariatu w Olsztynie wraz z grupą wolontariuszy przygotowało w czerwcu atrakcje dla podopiecznych z "Nagórkowej dolinki".
Publicystyka
13.04.2012
Stowarzyszenie "Tęcza" i Rehband sc zorganizowali w Łęcznej bezpłatny masaż limfatyczny dla kobiet po mastektomii. Dla Amazonek, to szansa na powrót do sprawności.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa dziecka
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Lilia Chudzik, Sekretarz
Lidia Gołebiowska, Skarbnik
Bożena Siuda, Prezes
Roman Brodzik, Wiceprezes
Józef Ludwicki, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej