Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "Pomagaj" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Telefon
883 579 050
Adres rejestrowy
Ulica
30 Stycznia 28 lok. 3
Kod pocztowy
66-400
Miejscowość
Gorzów Wielkopolski
Województwo
lubuskie
Powiat
Gorzów Wielkopolski
Adres kontaktowy
Ulica
Hawelańska 4
Kod pocztowy
66-400
Miejscowość
Gorzów Wielkopolski
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000382124
REGON
08051405300000
NIP
599-31-43-752
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest działalność w zakresie pomocy i zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Fundacja realizuje swoje główne cele poprzez:
a) Wspieranie finansowe i rzeczowe placówek domów dziecka i domów opieki społecznej, darami rzeczowymi.
b) Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom potrzebującym.
c) Podejmowanie współpracy z samorządami i instytucjami państwowymi, domami dziecka, organizacjami pozarządowymi, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji.
d) Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się i ograniczania zjawisk patologii społecznych, alkoholizmu i przemocy.
e) Prowadzenie zajęć dydaktycznych - szkoleń obejmujących teren całej Polski oraz krajów Unii Europejskiej.
f) Działanie mające na celu upowszechnianie w środkach masowego przekazu pomocy społecznej.
g) Organizacja wolontariatu.
h) Organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń.
i) Gromadzenie środków pieniężnych i zasobów materialnych na rzecz instytucji i jednostek realizujących cele Fundacji, włączając w to przejmowanie i remont istniejących placówek oraz budowę nowych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa dziecka
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej