Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 584 22 89
Telefon
22 629 33 62
Adres rejestrowy
Ulica
Wiejska 19
Kod pocztowy
00-480
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000378972
REGON
14288839500000
NIP
7010292605
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej jest to grupa praktyków z całej Polski. Naszą misją jest realizowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej, dzięki opiece rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, będą miały większą szansę na lepszy rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywy godnego i szczęśliwego życia.

Celami Koalicji są:
a) Działania na rzecz zmniejszenia liczby dzieci umieszczanych w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
b) Dążenie do umieszczania dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej w sytuacji, kiedy konieczne jest zapewnienie dziecku prawidłowej opieki poza rodziną biologiczną.
c) Podnoszenie standardów rodzinnej opieki zastępczej w odniesieniu do wszystkich jej uczestników.
d) Przełamywanie stereotypów dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej,
e) Podnoszenie kompetencji i rozwój Członków KOALICJI, wypracowanie "wspólnego głosu".
f) Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną.
g) Działania na rzecz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
h) Wspieranie uczestników rodzinnej pieczy zastępczej, aby mogli liczyć na fachową pomoc i doradztwo specjalistów.

Koalicja istniej od 2004 roku, kiedy to zaczęła działać jako nieformalna grupa osób, organizacji i instytucji. W 2004 roku Koalicję powołały:

 1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Misja Nadziei",
 2. Fundację "Ernst & Young",
 3. Fundację Orlen Dar Serca,
 4. Fundację Przyjaciółka,
 5. Krajowy Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy TPD w Warszawie,
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie,
 7. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy TPD w Warszawie,
 8. Ośrodek Wspomagania Rodziny w Pyrach,
 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach,
 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
 11. Rodzinny Dom dla Dzieci z Bytomia Ch. S. P. D. "Misja Nadziei" - rodzina zastępcza Danuty i Michała Flasz,
 12. Rodzinny Dom Dziecka nr 5 w Szczecinie,
 13. Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "Pro Familia" w Krakowie,
 14. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa o/ śląski,
 15. Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa".

W dniu 21 lutego 2011 roku Koalicja została zarejestrowana jako związek Stowarzyszeń, który utworzyły:
a) Fundacja Przyjaciółka,
b) Stowarzyszenie Wioski Dziecięce SOS w Polsce,
c) Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych,
d) Fundacja Oriflame Dzieciom,
e) Stowarzyszenie "U Siemachy",
f) Towarzystwo Nasz Dom,
g) Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "Pro Familia",
h) Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Nasze Gniazdo",
i) Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Mazowiecki,
j) Fundacja Rodzin Adopcyjnych,
k) Bialskie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Jedno serce",
l) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom - Misja Nadziei.

Do Koalicji dołączyły w 2011 roku: Fundacja Świętego Mikołaja i Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Powiatu Nowodworskiego "Gniazdo", w 2012 roku Fundacja Projekt ROZ z Krakowa, a w 2013 roku: Fundacja Równe Szanse z Łodzi, Stowarzyszenia Dobra Rodzina z Kędzierzyna Koźla, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych DROGOWSKAZ oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce.

Obecnie (maj 2014) członkami Koalicji są wymienione poniżej organizacje, podane w porządku alfabetycznym:

 1. Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych,
 2. Fundacja Oriflame,
 3. Fundacja Przyjaciółka,
 4. Fundacja Rodzin Adopcyjnych,
 5. Fundacja Równe Szanse,
 6. Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce,
 7. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej,
 8. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno serce”,
 9. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze Gniazdo",
 10. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Powiatu Nowodworskiego - Gniazdo,
 11. Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”,
 12. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych DROGOWSKAZ,
 13. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Dobra Rodzina,
 14. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
 15. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Mazowiecki,
 16. Towarzystwo Nasz Dom.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
01.03.2021
Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej - związek stowarzyszeń, który skupia lokalne i ogólnopolskie organizacje członkowskie, z których wiele założyli rodzice zastępczy lub adopcyjni apeluje do Prezydenta i Premiera w sprawie śmierci kolejnych dzieci i braku procedury analizowania przyczyn przypadków ich krzywdzenia.
Publicystyka
05.04.2016
Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej przygotowała Raport z oceny realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ramach realizowanego projektu „Dobre działanie to w sedno wnikanie”, współfinansowanego z funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Od lat eksperci i praktycy oraz przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych zgodnie postulują deinstytucjonalizację, Raport odnosi się m.in. do tego zagadnienia.

Zarząd

Joanna Luberadzka-Gruca, Przewodnicząca Zarządu
Edyta Wojtasińska, Członek Zarządu
Beata Kulig, Członek Zarządu
Małgorzata Cybula, Członek Zarządu
Mirosław Chrapkowski, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej