Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Białostockiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Białostockiej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Kościelna 1
Kod pocztowy
15-087
Miejscowość
Białystok
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Adres kontaktowy
Ulica
NMP Królowej Rodzin 6
Kod pocztowy
15-684
Miejscowość
Białystok
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
REGON
20040161000000
NIP
542-31-88-143
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele i zadania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie - Gotów! - oto zawołanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które chyba najkrócej określa jego podstawowe ideały. Statut konkretyzuje tę myśl, stwierdzając, iż zasadniczym celem KSM jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła (…). Dwie składowe owego celu - kształtowanie (formacja) oraz uczestnictwo (działalność zewnętrzna) - stanowią filary, na których oparte jest funkcjonowanie Stowarzyszenia.

Prowadzona w KSM formacja chrześcijańska, bo o taką tutaj chodzi, jest to ”stały proces osobistego dojrzewania i upodabniania się do Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego” (por. Jan Paweł II, Christifideles Laici, 57). Grupę docelową stanowią tu sami członkowie. Należy szczególnie mocno podkreślić, że ów rozwój ma przebiegać w sposób całościowy - formacja obejmuje wszystkie dziedziny życia i władz człowieka, co zakłada jej integralność. Stowarzyszenie nie skupia się więc tylko na sferze duchowej, lecz swym zainteresowaniem obejmuje także zupełnie świeckie aspekty życia. Jest to bodaj najbardziej charakterystyczną jego cechą. Prowadząc formację religijną, KSM nie tworzy natomiast własnych, specyficznych tylko dla siebie programów formacyjnych, lecz opiera się na nauczaniu Kościoła i wypracowanych przezeń wskazaniach. Fundament tworzą tu zatem Pismo Święte i kościelne dokumenty.

Aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła - działalność zewnętrzna - stanowi dominujący aspekt funkcjonowania Stowarzyszenia. Jest to oddziaływanie na otoczenie, odbywające się w zakresie podobnie szerokim co - skierowana do wewnątrz - formacja. KSM nie zamyka się więc w swoich ramach, lecz chce docierać do możliwie wszystkich młodych ludzi. Warto zauważyć, że działanie w niebagatelny sposób przyczynia się również do całościowo pojętej formacji. Sposób realizacji celu jest przez Statut precyzowany z pomocą zadań. Charakter organizacji sprawia, że kwestie wiary przeplatają się tu ze sprawami świeckimi. W sferze ducha KSM podejmuje się rozpowszechniania wiedzy religijnej i zapoznawania młodych z dokumentami Kościoła oraz szerzenia pośród nich uczestnictwa w sakramentach. Zwraca się także uwagę na zaangażowanie młodzieży w apostolską misję Kościoła.

Spośród spraw świeckich KSM stawia przede wszystkim na rozwój intelektualny młodego człowieka. Dba się tu o jego wiedzę, świadomość kulturalną i kwalifikacje zawodowe. Uwadze nie uchodzi także sprawność fizyczna. Równie ważne co rozwój indywidualny, jest przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie. Przygotowuje się zatem młodzież do podjęcia pracy i przedsiębiorczości, do założenia rodziny. Zwraca się również uwagę na działalność charytatywną. Dla jak najlepszego przekazania zasad dotyczących życia publicznego, Stowarzyszenie posługuje się nauczaniem społecznym Kościoła.

Oprócz dbania o rozwój duchowy, intelektualny, fizyczny i społeczny człowieka, nie zapomina się o czasie wolnym - odpowiednia organizacja życia towarzyskiego stała się jednym z zadań KSM. Warto również nadmienić, że Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami - zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej