Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
"Nie Pozwól o Sobie Zapomnieć"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
41 344 51 61
Telefon
41 344 51 62
Adres rejestrowy
Ulica
Massalskiego 11 lok. 41
Kod pocztowy
25-636
Miejscowość
Kielce
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Adres kontaktowy
Ulica
Aleja Solidarności 15A lok. 23
Kod pocztowy
25-323
Miejscowość
Kielce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000391622
REGON
26050813900000
NIP
959-19-37-357
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem fundacji jest udzielanie wszechstronnej pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych rodzin a w szczególności dzieci. Prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • Pomoc społeczną w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
  • Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych ich praw, potrzeb, możliwości i udziału w życiu społecznym. Działanie na rzecz ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia polegającą na ratowaniu życia chorych osób a w szczególności dzieci.
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Organizowanie i finansowanie wypoczynku a także leczenie i rehabilitacja dzieci i młodzieży w kraju i zagranicą.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa dziecka
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej