Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Kultury Teatr Autentyczny
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
535 297 163
Adres rejestrowy
Ulica
Budziszyńska 22/23
Kod pocztowy
65-945
Miejscowość
Zielona Góra
Województwo
lubuskie
Powiat
Zielona Góra
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000494112
REGON
08118862100000
NIP
929-18-58-091
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja została powołana do realizacji celów społecznie użytecznych, a w szczególności:
1) do prowadzenia działalności edukacyjno-społecznej,
2) do prowadzenia działalności oświatowo-kulturalnej,
3) oraz do prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego określonej Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przewodnią ideą Fundacji są ogólnoludzkie etyczne wartości społeczne i kulturowe służące dobru i szczęściu każdego człowieka. Fundacja w swym działaniu dąży do wywyższenia godności człowieka poprzez rozwój jego twórczych możliwości na miarę wymogów i oczekiwań współczesnego świata.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
teatr
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Maciej Faron, Wiceprezes Zarządu
Piotr Kirmiel, Członek Zarządu
Magdalena Faron, Prezes Zarządu
Ryszard Faron, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej