Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Dorastaj z Nami
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 652 20 22
Adres rejestrowy
Ulica
Ogrodowa 7
Kod pocztowy
00-893
Miejscowość
Warszawa-Wola
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000361265
REGON
14249973600000
NIP
525-24-87-228
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja jest niezależną i apolityczną organizacją pozarządową, powołaną przez 27 spośród największych działających w Polsce firm i organizacji. Jej celem jest zapewnienie długofalowego wsparcia procesu edukacji dzieci i młodzieży, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w wyniku śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu co najmniej jednego z rodziców podczas pełnienia przez nich służby publicznej. Pomocą zostaną objęte dzieci od ich najmłodszych lat, aż do zakończenia przez nie nauki - do osiągnięcia pełnoletności lub, jeżeli będą kontynuować naukę, do ukończenia 25 roku życia. Fundacja oferuje wsparcie procesu edukacyjnego dzieci w trzech podstawowych zakresach: - współfinansowanie (do 80%) indywidualnych potrzeb edukacyjnych podopiecznych, na zasadzie refundacji kosztów na podstawie przedstawionych faktur lub rachunków, - program tutoringu edukacyjnego umożliwiający podopiecznym regularne, indywidualne spotkania i konsultacje z wyspecjalizowanymi tutorami, których celem jest pomoc w kształtowaniu ścieżki rozwoju i edukacji podopiecznych, - organizacja praktyk i staży studenckich, w szczególności w firmach Fundatorów i Członków-Założycieli - program dofinansowania pomocy psychologicznej. Współfinansowanie wydatków w zakresie wsparcia procesu edukacji obejmuje: - koszt opieki nad dziećmi do lat 3, - współfinansowanie kosztów nauki (opłaty za przedszkole / szkołę oraz związane z nimi opłaty -dodatkowe - składki, a także koszty dojazdów), - pomoc finansową indywidualnego trybu nauczania w wypadku trwałej niemożności uczestniczenia w zajęciach z powodu choroby lub wypadku, - wsparcie finansowe na zakup materiałów edukacyjnych (podręczników, materiałów i pomocy naukowych), - współfinansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych (kursów językowych, zajęć pozaszkolnych, a także wyjazdów edukacyjnych - wycieczek edukacyjnych, obozów językowych, artystycznych, sportowych oraz stypendiów zagranicznych), - współfinansowanie wydatków w zakresie doradztwa edukacyjnego, opieki logopedycznej czy psychologiczno - pedagogicznej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
stypendia
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
Odbiorcy działań
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji