Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/
Fundacja Dorastaj z Nami
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 652 20 22
Adres rejestrowy
Ulica
Ogrodowa 7
Kod pocztowy
00-893
Miejscowość
Warszawa-Wola
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000361265
REGON
14249973600000
NIP
525-24-87-228
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja jest niezależną i apolityczną organizacją pozarządową, powołaną przez 27 spośród największych działających w Polsce firm i organizacji.

Jej celem jest zapewnienie długofalowego wsparcia procesu edukacji dzieci i młodzieży, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w wyniku śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu co najmniej jednego z rodziców podczas pełnienia przez nich służby publicznej. Pomocą zostaną objęte dzieci od ich najmłodszych lat, aż do zakończenia przez nie nauki - do osiągnięcia pełnoletności lub, jeżeli będą kontynuować naukę, do ukończenia 25 roku życia.

Fundacja oferuje wsparcie procesu edukacyjnego dzieci w trzech podstawowych zakresach:

  • współfinansowanie (do 80%) indywidualnych potrzeb edukacyjnych podopiecznych, na zasadzie refundacji kosztów na podstawie przedstawionych faktur lub rachunków,
  • program tutoringu edukacyjnego umożliwiający podopiecznym regularne, indywidualne spotkania i konsultacje z wyspecjalizowanymi tutorami, których celem jest pomoc w kształtowaniu ścieżki rozwoju i edukacji podopiecznych,
  • organizacja praktyk i staży studenckich, w szczególności w firmach Fundatorów i Członków-Założycieli
  • program dofinansowania pomocy psychologicznej.

Współfinansowanie wydatków w zakresie wsparcia procesu edukacji obejmuje:

  • koszt opieki nad dziećmi do lat 3,
  • współfinansowanie kosztów nauki (opłaty za przedszkole / szkołę oraz związane z nimi opłaty -dodatkowe - składki, a także koszty dojazdów),
  • pomoc finansową indywidualnego trybu nauczania w wypadku trwałej niemożności uczestniczenia w zajęciach z powodu choroby lub wypadku,
  • wsparcie finansowe na zakup materiałów edukacyjnych (podręczników, materiałów i pomocy naukowych),
  • współfinansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych (kursów językowych, zajęć pozaszkolnych, a także wyjazdów edukacyjnych - wycieczek edukacyjnych, obozów językowych, artystycznych, sportowych oraz stypendiów zagranicznych),
  • współfinansowanie wydatków w zakresie doradztwa edukacyjnego, opieki logopedycznej czy psychologiczno - pedagogicznej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
stypendia
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
Odbiorcy działań
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej