Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
505 318 588
Adres rejestrowy
Ulica
Wetlina 71
Kod pocztowy
38-608
Miejscowość
Wetlina
Województwo
podkarpackie
Powiat
leski
Gmina
Cisna
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba mieści się w prywatnym domu.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000060245
REGON
37115207600000
NIP
688-12-40-396
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
100
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wszelkie działania podejmowane przez nasze Stowarzyszenie są związane z realizacja zadań na rzecz rozwoju Bieszczadów, w szczególności Wetliny i okolic oraz podniesienia jakości życia mieszkańców, poprzez promocję i rozwój walorów turystycznych Bieszczadów, ochronę środowiska i dziedzictwa historycznego regionu oraz aktywizację, samodoskonalenie i jednoczenie lokalnej społeczności.

Cele statutowe:

 1. Inicjowanie, opiniowanie, wnioskowanie i bezpośredni udział w programach i projektach zmierzających do rozwoju Wetliny i jej okolic.
 2. Popularyzowanie oraz ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Bieszczadów, w tym tradycyjnego rzemiosła, tradycji kulinarnych, języka i kultury regionalnej, z poszanowaniem bogactwa wielokulturowości.
 3. Rozwój infrastruktury turystycznej dla zapewnienia właściwych warunków wypoczynku turystom odwiedzającym Bieszczady.
 4. Mobilizowanie i włączanie do współpracy mieszkańców Wetliny i sąsiadujących z nią miejscowości wokół idei podejmowanych przez Stowarzyszenie.
 5. Inkubowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych służących idei zrównoważonego rozwoju wykorzystujących walory przyrodniczo kulturowe oraz lokalne zaplecze gospodarcze i potencjał ludzki i wszelkie zasoby Bieszczadów.
 6. Promocję i wspieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości służącej Bieszczadom i ich mieszkańcom.
 7. Wspieranie działań oraz inicjatyw mających na celu ochronę środowiska naturalnego Bieszczadów oraz promocję zachowań pro-ekologicznych.
 8. Propagowanie zdrowego trybu życia, rekreacji, turystyki i kultury spędzania/ zagospodarowania wolnego czasu wśród społeczności lokalnej.

Główne nasze działania to m.in:

 1. Realizacja kilkuletniego projektu "Bieszczady Odnalezione" złożonego z badań naukowych, prac archeologiczno-rekonstrukcyjnych w nie istniejących już bieszczadzkich wsiach wytyczenia ścieżki historycznej oraz popularyzacji wiedzy na temat historii regionu.
 2. Wydawnictwo historyczno-krajoznawcze "Bieszczady Odnalezione".
 3. Tworzenie atrakcji turystycznych związanych z kulturą fizyczną i sportem (wytyczanie, utrzymanie i udostępnianie tras rowerowych i narciarstwa biegowego).
 4. Prowadzenie społecznego punktu Informacji Turystycznej w Wetlinie.
 5. Organizacja społecznej akcji "Sprzątanie Świata".
 6. Organizacja wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych integrujących lokalną społeczność i podnoszących poziom życia w tym oddalonym od dużych ośrodków miejskich zakątku Polski.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań

Zarząd

Zbigniew Maj, Sekretarz
Agnieszka Banaszek, Skarbnik
Elżbieta Kobus, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej