Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Komandoria Zagłębiowska Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu św. Stanisława w Będzinie

Komandoria Zagłębiowska Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu św. Stanisława w Będzinie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
501 084 723
Telefon
512 225 300
Adres rejestrowy
Ulica
Piłsudskiego 39
Kod pocztowy
42-500
Miejscowość
Będzin
Województwo
śląskie
Powiat
będziński
Gmina
Będzin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000512589
REGON
24357917300000
NIP
625-24-51-225
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Order św. Stanisława ustanowiony 7 maja 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W tym samym dniu ogłoszono statut orderu, zawierający dwanaście artykułów, w których m. in. ustalono wygląd orderu, gwiazdy i wstęgi oraz jego dewizę Praemiando Incitat (Nagradzając zachęca). W statucie król wyjaśnił, iż celem ustanowienia orderu jest "aby cnota pobożnych i Ojczyźnie zasłużonych ludzi Nam dobrze zalecona, sprawiedliwy najprzód wzgląd znajdowała, a po tym Ich także zasługi jakowym publicznym łaski Naszej Królewskiej zaszczytem ozdobione były; I żeby się przez takowy sposób wszyscy do chwalebnego w dobrym naśladowania i do najcelniejszych dla Rzeczpospolitej i ku Nam czynności zachęcali…".
Po wszelkich perypetiach Order św. Stanisława reaktywowano w 1979r. Siedzibą Orderu jest miejsce gdzie został ustanowiony, a mianowicie Łazienki Królewskie w Warszawie. Terenowym oddziałem jest Komandoria i jedna z wielu jest Komandoria Zagłębiowska z siedzibą w Będzinie która rozpoczęła działalność statutową w 1997r. Jej założycielem był Henryk Bebak Komandoria zgodnie ze swoim powołaniem, miała prowadzić i prowadziła do pewnego czasu szeroko zakrojoną działalność dobroczynną, opiekuńczą, charytatywną. Przede wszystkim służyła dzieciom z najbiedniejszych rodzin oraz tym, które zostały poszkodowane przez los.

Po pewnym czasie Komandoria przeżyła swego rodzaju kryzys, skutkiem czego w roku 2001 została wyprowadzona z Będzina. Okazało się bowiem, że nie wszyscy jej członkowie nie w pełni zrozumieli, że posiadanie ustanowionego przez Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Orderu św. Stanisława nie jest formą jakieś nagrody za zasługi dla Dam i Kawalerów tego Orderu, lecz sygnałem zachęty do podejmowania szczytnych zadań w służbie narodu, ludzkości, oraz poszczególnego człowieka w potrzebie.

Wiele osób należących do dawnej Komandorii jak i tych które ostatnio otrzymały w warszawskich Łazienkach Królewskich, siedzibie Kapituły Narodowej, ordery czyniło usilne starania, by Komandoria Zagłębiowska została wskrzeszona z siedzibą w Będzinie. Zadań organizacyjnych w tym zakresie ponownie podjął się Henryk Bebak mający najwyższą rangę w Stowarzyszeniu w naszym regionie. W 2007 roku minęło trzynaście lat od czasu, gdy w Zagłębiu Dąbrowskim rozpoczęła działalność Komandoria Orderu Świętego Stanisława. Trudno było w dalszy ciągu akceptować bierność. 7 grudnia 2007 roku na spotkaniu w Będzinie w obecności licznej grupy osób zapadła jednomyślna decyzja o ponownym powołaniu do życia Komandorii Zagłębiowskiej. W dniu 2 lutego 2008 roku w salach reprezentacyjnych Hotelu "Cumulus" odbyło się Walne Zgromadzenie kandydatów założycieli. Na spotkaniu tym powołano Komandorię, oraz Zarząd, z Komandorem Henrykiem Bebak. Członkowie obecnie powołanej do życia struktury organizacyjnej w ostatnich latach - pracując niejako pojedynczo - opiekowali się młodzieżą. Działali i działają w Stowarzyszeniu Dzieciom Będzina, są obecni pośród emerytów, oraz zasłużonych Polsce kombatantów. Dawniej w minionych wiekach ludzie swoją wartość poświadczali czynami wojennymi i przelewaną krwią, uzyskiwali nawet status szlachecki: dzisiaj, w czasach pokoju swój format moralny - owo duchowe szlachectwo - fundują na gruncie czynnej służby na rzecz bliźnich. A potrzebujących psychicznego i materialnego wsparcia jest bardzo wielu. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście. Władze Kapituły Narodowej w Warszawie, jak i posłowie na Sejm RP.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Odbiorcy działań

Zarząd

Jadwiga Stando, Skarbnik
Henryk Bebak, Komandor
Janusz Aleksandrowicz, Członek Zarządu
Małgorzata Kozieł, Sekretarz
Bogdan Ćwięk, Z-ca Komandora
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej