Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
12 430 03 18
Telefon
12 430 03 18
Telefon
12 430 08 28
Adres rejestrowy
Ulica
Rakowicka 10a
Kod pocztowy
31-511
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Lokal jest na parterze, z bezpośrednim wejściem od ulicy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000214730
REGON
35686424200000
NIP
945-20-15-536
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Ludzie
Liczba członków
12
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL działa nieprzerwanie od 2004 r. Od 2007 jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć na rzecz dzieci, młodzieży oraz dorosłych zamieszkujących miasto Kraków i okolice.

Wszystkim naszym działaniom przyświeca misja Stowarzyszenia: "W Parasolu wychodzimy do ludzi, towarzyszymy, motywujemy do zmian i odpowiedzialnie ich wspieramy, szanując godność każdego człowieka":

  • WYCHODZIMY DO LUDZI - pracujemy metodą streetworkingu. CPES Parasol jest pionierem tego rodzaju działań w Polsce. Streetworking (praca podwórkowa) to forma pracy prowadzona w środowisku otwartym: na ulicach, podwórkach, skwerach, w parkach. Docieramy do osób nie objętych wsparciem instytucji pomocowych, które większość swego czasu spędzają w przestrzeni miejskiej.
  • MOTYWUJEMY DO ZMIAN - zachęcamy odbiorców naszych działań do samodzielnej odpowiedzi na pytanie, co chcieliby zmienić w swoim życiu.
  • TOWARZYSZYMY I ODPOWIEDZIALNIE ICH WSPIERAMY - w CPES Parasol wierzymy, że ludzie są ekspertami swojego życia, pomagamy im, tworząc warunki do samodzielnego podejmowania decyzji.
  • SZANUJĄC GODNOŚĆ KAŻDEGO CZŁOWIEKA - uważamy, że każda osoba, bez względu na swe przeszłe doświadczenia, zasługuje na szacunek i godne traktowanie.

Obecnie nasze działania skupiają się na realizacji czterech projektów. Należą do nich:

-> Program Rakowicka 10 to Placówka Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej dla dzieci i młodzieży spędzającej czas na ulicy. Wykorzystując metodę streetworkingu docieramy do miejsc spotkań odbiorców, by w dobrze im znanym środowisku zdiagnozować ich rzeczywiste potrzeby. Dzięki relacji z pozytywnym dorosłym uczą się ufać innym oraz nabywają kompetencji użytecznych w życiu codziennym. To pozwala im na poprawę funkcjonowania w środowisku społecznym. Program Rakowicka 10 to również działania stacjonarne w Centrum Izaaka 5 - placówce, do której może przyjść każdy, kto tylko chce i kiedy tylko chce, by wspólnie z grupą rówieśników tworzyć bezpieczną przestrzeń.
Projekt jest współfinansowany ze środków administracji publicznej.

-> FreD goes net to rekomendowany program wczesnej interwencji profilaktycznej skierowany do młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi. Ma na celu wyposażyć młode osoby w wiedzę o szerokim spektrum konsekwencji prawnych, społecznych i zdrowotnych używania tych substancji. Trenerzy, pracując metodą dialogu motywującego, zachęcają młodych ludzi do refleksji nad swoim życiem i ewentualną zmianą postaw wobec używania substancji. Chcemy, by wychodząc z warsztatu byli świadomi ryzyka, z jakim łączą się eksperymenty i by rozumieli, skąd wzięły się w ich życiu.

-> Parasol Więzienny to działania skierowane do osób odbywających karę pozbawienia wolności, uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Program obejmuje zajęcia grupowe o charakterze edukacyjnym i psychoedukacyjnym oraz indywidualne oddziaływania terapeutyczne. Podejmujemy się pracy z osobami pozbawionymi wolności, by poprzez wyposażenie w odpowiednie umiejętności oraz wsparcie w zerwaniu z nałogiem, wzmocnić ich jako członków społeczeństwa i zapobiec powrotowi do dawnego stylu życia.

-> Parasolowe Centrum Terapii to oferta terapeutyczna naszego stowarzyszenia. Pracujemy zarówno indywidualnie - z dorosłymi i z dziećmi, jak i systemowo - z parami i rodzinami. Również w tym działaniu staramy się towarzyszyć naszym klientom w kreowaniu zmiany w ich życiu.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
29.11.2016
29 listopada - Międzynarodowy Dzień Dzielenia się – Giving Day!

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
usługi opiekuńcze
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka

Zarząd

Beata Sierocka, Prezes
Marcin Drewniak, Vice Prezes
Hanna Maciejewska, Sekretarz
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej