Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "BRZOST"

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "BRZOST"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
667 701 540
Adres rejestrowy
Ulica
Kosynierów 20 lok. 5
Kod pocztowy
32-620
Miejscowość
Brzeszcze
Województwo
małopolskie
Powiat
oświęcimski
Gmina
Brzeszcze
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000029005
REGON
35626883000000
NIP
549-21-01-702
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
22
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "BRZOST" utworzone zostało w celu ochrony od zapomnienia najpiękniejszych wartości z historii, kultury i tradycji Gminy Brzeszcze.

Statut Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze "BRZOST" określa następujące cele Stowarzyszenia:

 1. Ocalenie od zapomnienia historii Gminy Brzeszcze oraz lokalnej kultury ludowej poprzez organizowanie i wspieranie przedsięwzięć i działań, mających na celu ich ochronę, a także podniesienie ich znaczenia wśród społeczności lokalnej;
 2. Promocja lokalnych twórców kultury i sztuki;
 3. Integracja środowiska osób, przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu oświęcimskiego;
 4. Rozwój edukacji, kultury, sportu i ochrony zdrowia w Gminie Brzeszcze;
 5. Poszanowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego z terenu Gminy Brzeszcze;
 6. Integracja społeczności lokalnej oraz promowanie w niej idei samorządności;
 7. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
 8. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej mieszkańców Gminy Brzeszcze;
 9. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Brzeszcze;
 10. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzeszcze;
 11. Działalność na rzecz rewitalizacji;
 12. Promocja Gminy Brzeszcze.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wykorzystywanie lokalnych walorów, folkloru i tradycji;
 2. Angażowanie społeczności lokalnej w realizowane przedsięwzięcia i działania;
 3. Angażowanie liderów życia kulturowego, politycznego i gospodarczego w realizowane przez siebie inicjatywy;
 4. Organizowanie różnorodnych wystaw, spotkań, prezentacji i warsztatów, w tym spotkań z zasłużonymi dla historii Gminy Brzeszcze ludźmi;
 5. Działalność informacyjną, konsultacyjną i wydawniczą;
 6. Pozyskiwanie eksponatów i tworzenie izby regionalnej;
 7. Organizowanie imprez oraz wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych;
 8. Współpracę z administracją państwową, samorządową instytucjami kultury, działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kościołami i związkami wyznaniowymi oraz podmiotami prywatnymi w zakresie realizacji swoich zadań statutowych;
 9. Podejmowanie i wspieranie działań, związanych z problematyką ważną w życiu lokalnej społeczności;
 10. Współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
architektura, urbanistyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

Zarząd

Dawid Szczepański, Prezes Zarządu
Teresa Jankowska, Wiceprezes Zarządu
Ewa Gara, Skarbnik
Joanna Marusza-Mondygrał, Sekretarz
Radosław Szot, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej