Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy warto być OPP? Standardy, obowiązki, przywileje Wszystkie informacje w jednym miejscu. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "BRZOST"

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "BRZOST"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Osiedle Paderewskiego 40A
Kod pocztowy
32-626
Miejscowość
Jawiszowice
Województwo
małopolskie
Powiat
oświęcimski
Gmina
Brzeszcze
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000029005
REGON
356268830
NIP
5492101702
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "BRZOST"

przekaż darowiznę na cele statutowe

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "BRZOST" utworzone zostało w celu ochrony od zapomnienia najpiękniejszych wartości z historii, kultury i tradycji Gminy Brzeszcze.

Statut Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze "BRZOST" określa następujące cele Stowarzyszenia:

 1. Ocalenie od zapomnienia historii Gminy Brzeszcze oraz lokalnej kultury ludowej poprzez organizowanie i wspieranie przedsięwzięć i działań mających na celu ich ochronę, a także podniesienie ich znaczenia wśród społeczności lokalnej;
 2. Promocja lokalnych twórców kultury i sztuki;
 3. Integracja środowiska osób, przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu oświęcimskiego;
 4. Rozwój edukacji, kultury, sportu i ochrony zdrowia w Gminie Brzeszcze;
 5. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 6. Poszanowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego z terenu Gminy Brzeszcze;
 7. Integracja społeczności lokalnej oraz promowanie w niej idei samorządności;
 8. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
 9. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej mieszkańców Gminy Brzeszcze;
 10. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 11. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Brzeszcze;
 12. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzeszcze;
 13. Działalność na rzecz rewitalizacji;
 14. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
 15. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 16. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 17. Działalność na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 18. Promocja Gminy Brzeszcze;
 19. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, a także kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw życiowych, wolnych od uzależnień;
 20. Działalność na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 21. Działalność na rzecz organizacji o podobnych celach statutowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wykorzystywanie lokalnych walorów, folkloru i tradycji;
 2. Angażowanie lokalnej społeczności w realizowane przedsięwzięcia i działania;
 3. Angażowanie liderów życia kulturowego, politycznego i gospodarczego w realizowane przez siebie inicjatywy;
 4. Organizowanie różnorodnych wystaw, spotkań, prezentacji i warsztatów, w tym spotkań z osobami zasłużonymi dla historii Gminy Brzeszcze;
 5. Działalność informacyjną, konsultacyjną, szkoleniową i wydawniczą;
 6. Pozyskiwanie eksponatów i tworzenie izby regionalnej;
 7. Organizowanie imprez oraz wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych;
 8. Współpracę z administracją państwową, samorządową, instytucjami kultury, działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kościołami i związkami wyznaniowymi oraz podmiotami prywatnymi w zakresie realizacji swoich zadań statutowych;
 9. Podejmowanie i wspieranie działań, związanych z problematyką ważną w życiu lokalnej społeczności;
 10. Współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych;
 11. Opracowywanie i realizację programów, skierowanych do dzieci i młodzieży;
 12. Opracowywanie i realizację programów, skierowanych do osób w wieku emerytalnym;
 13. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego;
 14. Wykonywanie zadań Społecznego Opiekuna Zabytków;
 15. Współpracę ze szkołami oraz instytucjami kultury z terenu Gminy Brzeszcze.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Stowarzyszenie realizuję działania statutowe w formie odpłatnej poprzez: 1) Wykorzystywanie lokalnych walorów, folkloru i tradycji; 2) Angażowanie lokalnej społeczności w realizowane przedsięwzięcia i działania; 3) Angażowanie liderów życia kulturowego, politycznego i gospodarczego w realizowane przez siebie inicjatywy; 4) Organizowanie różnorodnych wystaw, spotkań, prezentacji i warsztatów, w tym spotkań z osobami zasłużonymi dla historii Gminy Brzeszcze; 5) Działalność informacyjną, konsultacyjną, szkoleniową i wydawniczą; 6) Pozyskiwanie eksponatów i tworzenie izby regionalnej; 7) Organizowanie imprez oraz wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych; 8) Współpracę z administracją państwową, samorządową, instytucjami kultury, działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kościołami i związkami wyznaniowymi oraz podmiotami prywatnymi w zakresie realizacji swoich zadań statutowych; 9) Podejmowanie i wspieranie działań, związanych z problematyką ważną w życiu lokalnej społeczności; 10) Współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych; 11) Opracowywanie i realizację programów, skierowanych do dzieci i młodzieży; 12) Opracowywanie i realizację programów, skierowanych do osób w wieku emerytalnym; 13) Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego; 14) Wykonywanie zadań Społecznego Opiekuna Zabytków; 15) Współpracę ze szkołami oraz instytucjami kultury z terenu Gminy Brzeszcze.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
architektura, urbanistyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

Zarząd

Dawid Szczepański, Prezes Zarządu
Teresa Jankowska, Wiceprezeska Zarządu
Ewa Gara, Skarbniczka
Kacper Kukla, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
62187010452078107923260001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej