Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych"

Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
512 532 080
Adres rejestrowy
Ulica
Opatowicka 112
Kod pocztowy
42-612
Miejscowość
Tarnowskie Góry
Województwo
śląskie
Powiat
tarnogórski
Gmina
Tarnowskie Góry
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000307609
REGON
24099315600000
NIP
645-24-68-696
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2011
Ludzie
Liczba członków
17
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie, poprzez aktywizację, edukację i współpracę, społeczności, rozumianych jako grupy zorganizowane, organizacje pozarządowe i aktywne osoby indywidualne, które chcą oddziaływać na środowisko aby, twórczo rozwiązywało swoje problemy. Naczelnymi wartościami są pomocniczość, sprawiedliwość społeczna, partnerstwo i jawność w działaniach na rzecz dobra wspólnego.

W chwili obecnej Stowarzyszenie skupia się głównie na działaniach charytatywnych poprzez organizowanie zbiórek żywności we współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności oraz na realizacji programu pomocy żywnościowej PEAD na terenie gminy Tarnowskie Góry. Ponadto Stowarzyszenie jest w trakcie tworzenia Centrum Wolontariatu, które koordynować będzie w przyszłości współpracę wolontariuszy z różnymi organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie organizuje również szkolenia dla wolontariuszy.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja kulturalna
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
PR i promocja organizacji
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Jan Wysocki, Wiceprezes Zarządu
Janina Lizis, Wiceprezes Zarządu
Aniela Jany, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej