Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie Wolontariat "Dom Serca" w Tarnowie

Stowarzyszenie Wolontariat "Dom Serca" w Tarnowie
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
33-100
Miejscowość
Tarnów
Województwo
Małopolskie
Powiat
Tarnów
Gmina
Tarnów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000306957
REGON
12070900400000
NIP
993-05-60-933
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Szczegóły
Typ podmiotu
Centrum wolontariatu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia Wolontariat "Dom Serca" w Tarnowie jest m.in.:

  • bezinteresowna pomoc osobom potrzebującym oraz szerzenie idei miłosierdzia Bożego poprzez systematyczność, ciągłość i bezpośredniość działania w stosunku do wszystkich osób;
  • promocja i organizowanie wolontariatu;
  • szkolenie i formacja wolontariuszy;
  • promowanie idei wolontariatu chrześcijańskiego;
  • współpraca ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi;
  • działalność edukacyjno - wychowawcza na rzecz aktywizacji młodzieży i dzieci;
  • organizowanie współpracy między organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi i państwowymi, sektorem prywatnym a wolontariatem;
  • podejmowanie działalności charytatywnej.
    Szczegółowe cele zawarte są w §9 statutu Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
Służymy chorym, starszym i samotnym w domach oraz pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej. Pomagamy dzieciom i młodzieży - głównie w świetlicach - w odrabianiu lekcji, udzielamy korepetycji również studentom niepełnosprawnym, przygotowujemy do testów kompetencji, matury, prowadzimy zajęcia świetlicowe, bierzemy udział w wyjazdach weekendowych i wakacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Swoją pomocą obejmujemy osoby niepełnosprawne ruchowo, pomagając im pokonywać bariery społeczne i architektoniczne. Dla osób niewidomych i słabowidzących służymy jako przewodnicy, lektorzy i uczestniczymy w wyrównywaniu szans tych osób. Posługujemy osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ze sprzężoną niepełnosprawnością. Nasza służba zmierza do zintegrowania środowiska osób niepełnosprawnych ze zdrowymi i z szeroko rozumianą integracją społeczną, zawodową, a przede wszystkim do integracji serca.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji