Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Wolontariat "Dom Serca" w Tarnowie

Stowarzyszenie Wolontariat "Dom Serca" w Tarnowie
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
33-100
Miejscowość
Tarnów
Województwo
małopolskie
Powiat
Tarnów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000306957
REGON
12070900400000
NIP
993-05-60-933
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia Wolontariat "Dom Serca" w Tarnowie jest m.in.:

  • bezinteresowna pomoc osobom potrzebującym oraz szerzenie idei miłosierdzia Bożego poprzez systematyczność, ciągłość i bezpośredniość działania w stosunku do wszystkich osób;
  • promocja i organizowanie wolontariatu;
  • szkolenie i formacja wolontariuszy;
  • promowanie idei wolontariatu chrześcijańskiego;
  • współpraca ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi;
  • działalność edukacyjno - wychowawcza na rzecz aktywizacji młodzieży i dzieci;
  • organizowanie współpracy między organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi i państwowymi, sektorem prywatnym a wolontariatem;
  • podejmowanie działalności charytatywnej.
    Szczegółowe cele zawarte są w §9 statutu Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
Służymy chorym, starszym i samotnym w domach oraz pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej. Pomagamy dzieciom i młodzieży - głównie w świetlicach - w odrabianiu lekcji, udzielamy korepetycji również studentom niepełnosprawnym, przygotowujemy do testów kompetencji, matury, prowadzimy zajęcia świetlicowe, bierzemy udział w wyjazdach weekendowych i wakacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Swoją pomocą obejmujemy osoby niepełnosprawne ruchowo, pomagając im pokonywać bariery społeczne i architektoniczne. Dla osób niewidomych i słabowidzących służymy jako przewodnicy, lektorzy i uczestniczymy w wyrównywaniu szans tych osób. Posługujemy osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ze sprzężoną niepełnosprawnością. Nasza służba zmierza do zintegrowania środowiska osób niepełnosprawnych ze zdrowymi i z szeroko rozumianą integracją społeczną, zawodową, a przede wszystkim do integracji serca.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej