Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "K.A.P.O.K." w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Apenińska 3a lok. 22
Kod pocztowy
01-493
Miejscowość
Warszawa-Bemowo
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Bemowo
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000479178
REGON
14689337000000
NIP
522-30-09-325
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, promocja i ochrona zdrowia psychicznego, profilaktyka zaburzeń psychicznych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację pomocy, w tym pomocy psychologicznej i wsparcia, osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom, w szczególności:
  a) osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
  b) osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne,
  c) osobom doświadczającym kryzysu psychicznego.
 2. Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Działanie na rzecz integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych i zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi.
 4. Realizację programów profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 5. Świadczenie bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego (m.in. psychologicznego, zawodowego).
 6. Edukację społeczną w zakresie problematyki zdrowia psychicznego. Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia świadomości społecznej w tym zakresie oraz realizację programów edukacyjnych i informacyjnych.
 7. Organizację spotkań, konferencji, seminariów, konkursów, warsztatów, wizyt studyjnych, wykładów oraz szkoleń o niedochodowym charakterze dla różnych podmiotów.
 8. Publikacje bezpłatnych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Wydawanie publikacji związanych z działalnością statutową Fundacji o niedochodowym charakterze.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej