Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi Rodzinne"

Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi Rodzinne"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
663 442 822
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
w razie potrzeby 24h/dobę
Ulica
dr. Edmunda Biernackiego 22
Kod pocztowy
76-200
Miejscowość
Słupsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Słupsk
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Brak utrudnień.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000469110
REGON
22191919500000
NIP
8393173031
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych dla:

 1. utrzymania i rozwoju rodzinnych form zastępczego rodzicielstwa świadczonych przez fundatorów oraz rodziny zastępcze współpracujące z fundacją dla dzieci odrzuconych i osieroconych
 2. organizowania współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami
 3. organizacyjnej i prawnej pomocy w powstawaniu rodzin zastępczych
 4. tworzenia systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych
 5. Pomoc społeczna;
 • dla dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności,
 • dla dobra rodziny w szczególności dzieci, skuteczna ich ochrona i pomoc poprzez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami
 • propagowanie rodzinnego rodzicielstwa zastępczego
 • upowszechnianie wzorców osobowych i rodzinnych służących wychowaniu człowieka wolnego od wszystkich uzależnień szkodliwych społecznie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i materialne wspieranie rodzinnych domów zastępczych utworzonych przez fundatorów jak i rodzin współpracujących z Fundacją dla dzieci odrzuconych i osieroconych, związanych z zastępczymi rodzicami jakimkolwiek związkiem prawnym, w zakresie :
  a) utrzymania i wyposażenia domu (mieszkania) zastępczego
  b) opieki medycznej i psychologicznej dla dzieci
  c) wykształcenia według możliwości i zainteresowań wychowanków
  d) wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i uczącej się młodzieży
  e) usamodzielniania się wychowanków i opieki następczej nad nimi
  f) przeciwdziałania uzależnieniom i bezrobociu usamodzielnionych wychowanków
 2. organizowanie i materialne wspieranie innych istniejących i powstających rodzinnych domów zastępczych, pogotowi i rodzin zastępczych
 3. wspieranie działań zmierzających do powstania samopomocowych grup rodzin zastępczych
 4. organizowanie i finansowe wspieranie inicjatyw uświadamiających potrzeby i możliwości tworzenia systemu rodzinnej opieki zastępczej w zakresie :
  a) upowszechniania wiedzy i doświadczeń zastępczego rodzicielstwa
  b) akcji poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze
  c) szkolenia i warsztatów dla rodzin zastępczych i biologicznych
 5. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością opiekuńczą dla dzieci odrzuconych i osieroconych
 6. wykonywanie zadań zleconych przez administrację rządową i samorząd terytorialny
 7. opracowywanie i realizacja projektów i programów Unii Europejskiej przewidzianych dla organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej
 8. Prowadzenie i wspieranie rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo wychowawczych, pogotowi rodzinnych.
 9. Prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz dzieci z domów dziecka, dzieci samotnych, porzuconych, zaniedbanych wychowawczo i fizycznie, pozbawionych opieki rodzicielskiej, dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych, w szczególności w formie;
 • placówek specjalistycznych,
 • placówek interwencyjno- socjalizacyjnych,
 • ośrodków wsparcia i interwencji kryzysowej,
 • ośrodków adopcyjno-wychowawczych,
 • ośrodków opiekuńczo- wychowawczych,
 • pogotowia rodzinnego,
 • rodzinnych domów dziecka oraz pomoc świadczoną ośrodkom o podobnym profilu.

Reklama
Opis specyfiki usług:

prowadzenie i wspieranie rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo wychowawczych, pogotowi rodzinnych;
organizowanie i wspieranie innych istniejących i powstających rodzinnych domów zastępczych, pogotowi i rodzin zastępczych

Realizowane usługi:
 • Doradztwo, obsługa klienta, usługi badawcze
 • Edukacja

Realizujemy usługi publiczne: Nie

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań

Zarząd

Jan Mułyk, Rada fundacji
Ewa Sadowska, Sekretarz Zarządu
Arkadiusz Żurawski, Wiceprezes Zarządu
Andrzej Sadowski, Prezes Zarządu
Lidia Truszczyńska, Rada fundacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej