Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego

Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
500 001 615
Telefon
12 422 70 76
Adres rejestrowy
Ulica
Plac Gen. Sikorskiego 1
Kod pocztowy
31-115
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000472000
REGON
12295210500000
NIP
676-24-68-696
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego w ramach działalności pożytku publicznego, stawia sobie za zadanie służbę na rzecz realizacji w dzisiejszej Polsce zasady dobra wspólnego, rozumianej w duchu ideałów przyświecających władzom II Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie rezydującym poza granicami kraju w latach 1939 - 1990, na czele z ostatnim Prezydentem II RP - świętej pamięci Ryszardem Kaczorowskim, który zginął w pamiętnej Katastrofie Smoleńskiej, pielgrzymując do Katynia, by uczcić pamięć polskich oficerów, pomordowanych ze stalinowskiego rozkazu. Instytut czerpie także z chlubnej spuścizny pierwszej Rzeczypospolitej, uwzględniając pamięć o idei Rzeczypospolitej dwojga, a potem i trojga narodów, jako istotnego fundamentu zgodnej budowy ojczystego domu, opartego dziś na umacnianiu suwerenności Polski, rozwoju samorządu terytorialnego i pielęgnowaniu własnej tożsamości we współczesnym świecie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
film
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Gniewomir Rokosz-Kuczyński, Dyrektor Generalny
Jagoda Kaczorowska, Pierwszy Wiceprezes
Karolina Kaczorowska, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej