Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego

Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
500 001 615
Telefon
12 422 70 76
Adres rejestrowy
Ulica
Plac Gen. Sikorskiego 1
Kod pocztowy
31-115
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000472000
REGON
12295210500000
NIP
676-24-68-696
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego w ramach działalności pożytku publicznego, stawia sobie za zadanie służbę na rzecz realizacji w dzisiejszej Polsce zasady dobra wspólnego, rozumianej w duchu ideałów przyświecających władzom II Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie rezydującym poza granicami kraju w latach 1939 - 1990, na czele z ostatnim Prezydentem II RP - świętej pamięci Ryszardem Kaczorowskim, który zginął w pamiętnej Katastrofie Smoleńskiej, pielgrzymując do Katynia, by uczcić pamięć polskich oficerów, pomordowanych ze stalinowskiego rozkazu. Instytut czerpie także z chlubnej spuścizny pierwszej Rzeczypospolitej, uwzględniając pamięć o idei Rzeczypospolitej dwojga, a potem i trojga narodów, jako istotnego fundamentu zgodnej budowy ojczystego domu, opartego dziś na umacnianiu suwerenności Polski, rozwoju samorządu terytorialnego i pielęgnowaniu własnej tożsamości we współczesnym świecie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
film
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Gniewomir Rokosz-Kuczyński, Dyrektor Generalny
Jagoda Kaczorowska, Pierwszy Wiceprezes
Karolina Kaczorowska, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej