Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Stowarzyszenie "Nowy Duch Mam"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
798 998 469
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Modlińska 1 lok. 79
Kod pocztowy
05-100
Miejscowość
Nowy Dwór Mazowiecki
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000751261
REGON
38150332600000
NIP
531-17-03-077
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
7
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc rodzicom, opiekunom, kobietom w ciąży i dzieciom, poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Niektóre z działań mogą wymagać wpłat na cele statutowe stowarzyszenia.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rekreacja, wypoczynek
hobby
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
krwiodawstwo
rehabilitacja, terapia
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
ochrona roślin
ochrona zwierząt
edukacja ekologiczna
prawa dziecka
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Magdalena Madej, Prezes zarządu
Katarzyna Argasińska, Zastępca prezesa
Piotr Buczek, Członek zarządu
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji