Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Inicjatyw "Jestem Przedsiębiorczy"

Fundacja Inicjatyw "Jestem Przedsiębiorczy"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
667 677 336
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Dębowa 11
Kod pocztowy
66-100
Miejscowość
Sulechów
Województwo
lubuskie
Powiat
zielonogórski
Gmina
Sulechów
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000765660
REGON
38224735100000
NIP
973-10-62-316
Rok powstania
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
2
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Głównymi celami fundacji są: promocja przedsiębiorczości, inicjatyw gospodarczych, edukacja i doradztwo związane z samozatrudnieniem oraz pomoc ludziom narażonym na wykluczenie. I to właśnie oni są jedną z grup docelowych jaką fundacja chcę objąć swoimi działaniami. W tym zakresie skupiamy się na integracji i reintegracji społecznej i zawodowej tej grupy mieszkańców, poprzez organizowanie kursów, szkoleń oraz doradztwo indywidualne. Celem jaki chcemy osiągnąć to powrót osób do życia publicznego, m.in. poprzez aktywne życie zawodowe, czyli po prostu podjęcie pracy, a może nawet prowadzenie swojej firmy.

Ponadto sztandarowym pomysłem fundacji jest rozwijanie edukacji obywatelskiej oraz kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży. Realizujemy to poprzez organizację warsztatów na temat rozwoju osobowości, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętności dobrego komunikowania się poprzez bycie asertywnym i tolerancyjnym, gospodarowania własnym czasem, przedsiębiorczości i zjawiska wolontariatu. Fundacja planuje wydawanie periodyku skierowanego zarówno do osób dorosłych, ale również do młodzieży. Będzie tam poruszana tematyka związana z zagadnieniami przedsiębiorczości oraz wspierania aktywnych form integracji społecznej i zawodowej.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Detaliczna sprzedaż towarów przez Internet oraz usługi audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Działalność w zakresie realizacji poniższych celów: a) działalność w zakresie ekonomii, finansów i przedsiębiorczości, ukierunkowana na promocję inicjatyw gospodarczych, b) wsparcie w zakresie edukacji i doradztwa związanego z samozatrudnieniem i przedsiębiorczością, c) integracja i reintegracja społeczna oraz zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez organizowanie szkoleń, kursów oraz doradztwo i inne formy aktywizacji, d) działania związane z ochroną środowiska - wnioski o dotacje na działania proekologiczne związane z wymianą źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz ich termomodernizacji.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań

Zarząd

Artur Zwiech, Prezes Zarządu
Aneta Sakowska, Wiceprezes Zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
90109015350000000141645375
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej