Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Inicjatyw "Jestem Przedsiębiorczy"

Fundacja Inicjatyw "Jestem Przedsiębiorczy"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
667 677 336
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00 oraz w sobotę w godz. 8.00 - 14.00
Ulica
Dębowa 11
Kod pocztowy
66-100
Miejscowość
Sulechów
Województwo
lubuskie
Powiat
zielonogórski
Gmina
Sulechów
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000765660
REGON
38224735100000
NIP
9731062316
Rok powstania
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
3
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Zapraszamy do kontaktu przez Facebooka

Głównymi celami fundacji są: promocja przedsiębiorczości, inicjatyw gospodarczych oraz proekologicznych. Obecnie skupiamy się na pomocy w pozyskiwaniu funduszy na projekty związane z inwestycjami mającymi wpływ na ochronę środowiska, podejmowaniem prowadzenia oraz rozwojem działalności gospodarczej oraz związane z wykorzystaniem środków PRWO, które można uzyskać za pośrednictwem Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto chcemy skupić się również na integracji i reintegracji społecznej i zawodowej grupy osób narażonych na wykluczenie. Celem jaki chcemy osiągnąć to powrót osób do życia publicznego, m.in. poprzez aktywne życie zawodowe, czyli po prostu podjęcie pracy, a może nawet prowadzenie swojej firmy.

Sztandarowym pomysłem fundacji jest rozwijanie edukacji obywatelskiej oraz kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży. Planujemy organizację warsztatów na temat rozwoju osobowości, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętności dobrego komunikowania się poprzez bycie asertywnym i tolerancyjnym, gospodarowania własnym czasem, przedsiębiorczości i zjawiska wolontariatu.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Konserwacja i renowacja mebli, detaliczna sprzedaż towarów przez Internet, usługi audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, pośrednictwo w udzielaniu preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie prowadzenia oraz rozwój działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Działalność w zakresie realizacji poniższych celów: a) działalność w zakresie ekonomii, finansów i przedsiębiorczości, ukierunkowana na promocję inicjatyw gospodarczych, b) wsparcie w zakresie edukacji i konsultacji związanych z samozatrudnieniem i przedsiębiorczością, c) integracja i reintegracja społeczna oraz zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez organizowanie szkoleń, kursów oraz konsultacje oraz inne formy aktywizacji, d) działania związane z ochroną środowiska - pozyskiwanie środków na inwestycje proekologiczne związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz ich termomodernizacja.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań

Zarząd

Artur Zwiech, Prezes Zarządu
Aneta Sakowska, Wiceprezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
90 1090 1535 0000 0001 4164 5375
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej