Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Mobilności Aktywnej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
501769396
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Jasna 6 lok. 32
Kod pocztowy
20-077
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000747364
REGON
38119433900000
NIP
7123374210
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Nie krępuj się i zadzwoń!

501769396

Poniedziałek-sobota, 8:30-19:00 lub sms 24h

Fundacja Mobilności Aktywnej powstała w 2018 roku, by wspierać i inicjować działania związane z rozwojem szeroko rozumianego zrównoważonego transportu, w tym ruchu rowerowego, pieszego, kolejowego, transportu publicznego miejskiego i regionalnego, efektywnym wykorzystywaniem samochodów, edukacją rowerową i bezpieczeństwem na drodze, przygotowywaniem raportów, analiz i prowadzenia badań z tym związanym, turystyką rowerową, połączeniami transgranicznymi czy współpracą międzynarodową.

W realizacji celów statutowych wykorzystujemy bogate doświadczenie nabyte w ciągu ponad 10 lat zajmowania się tematyką transportu zrównoważonego, udziałem w licznych konferencjach, szkoleniach, warsztatach i wizytach studyjnych w kraju i za granicą. Posiadamy wiedzę i doświadczenie nabyte zarówno w czasie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, współpracy z mieszkańcami i biznesem oraz partnerami głównie z terenu Ukrainy i Białorusi.

About

Active Mobility Foundation was established in 2018 to support and initiate activities related to the development of sustainable transport, including cycling, pedestrian, rail, public and regional transport, effective use of cars, cycling education and road safety, preparation of reports, analyzes and research connected with it, cycling tourism, cross-border connections and international cooperation.

In the implementation of statutory objectives, we use the extensive experience acquired over 10 years of dealing with the subject of sustainable transport, participation in numerous conferences, trainings, workshops and study visits in Poland and abroad. We have the knowledge and experience acquired both during work in local government units, non-governmental organizations, cooperation with residents, business and partners especially from Ukraine and Belarus.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
zrównoważony rozwój
transport
Odbiorcy działań

Zarząd

Aleksander Wiącek, Prezes Zarządu
Krzysztof Wiśniewski, Wiceprezes Zarządu
Paweł Cal, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
98175000120000000040760261
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej