Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Fundacja Nice To Bee
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Jodłowa 65
Kod pocztowy
05-077
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wesoła
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000768143
REGON
38239446000000
NIP
9522193161
Rok powstania
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem fundacji jest:

  • ochrona środowiska przyrodniczego i promocja wiedzy o środowisku wraz z podnoszeniem poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, zachowań proekologicznych, służących ochronie środowiska naturalnego oraz promowanie zasad zrównoważonego rozwoju;
  • upowszechnianie wiedzy prozdrowotnej i promocja zdrowego trybu życia;
  • upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu, promocja turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu;
  • promocja zdrowego żywienia, ekologicznych produktów spożywczych i sposobu ich wytwarzania;
  • ochrona dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • działalność na rzecz ochrony pszczół, upowszechnianie wiedzy o pszczołach i innych zapylaczach, zachowanie kultury i dziedzictwa związanego z tradycyjnym pszczelarstwem i bartnictwem;
  • działanie na rzecz rozwoju wolontariatu oraz promocja zaangażowania w działalności dobroczynna i społecznie użyteczna, promowanie idei partycypacji społecznej, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem udziału młodzieży.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
architektura, urbanistyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Hubert Zieliński, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej