Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Fundacja Barwy Pomocy
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
882 415 875
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
brak możliwości wizyt, zapraszamy do biura przy ul. Toruńskiej
Ulica
Reja 28
Kod pocztowy
87-640
Miejscowość
Czernikowo
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
toruński
Gmina
Czernikowo
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Adres biura
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
czwartek w godz. 16:00 - 17:00
Ulica
Toruńska 20
Kod pocztowy
87-640
Miejscowość
Czernikowo
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
toruński
Gmina
Czernikowo
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
schody
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000707708
REGON
36917567600000
NIP
8792697735
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
4
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Naszej Fundacji jest prowadzenie zbiórek publicznych na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, organizowanie pomocy dla potrzebujących, a także prowadzenie terapii polisensorycznej z udziałem robota terapeutycznego Foka Paro, promowanie idei wolontariatu oraz organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

1) 90 04 z działalność obiektów kulturalnych 2) 91 01 a działalność bibliotek 3) 32 40 z produkcja gier i zabawek 4) 46 49 z sprzedaż hurtowa książek, czasopism i artykułów piśmienniczych 5) 47 61 z sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 6) 47 62 z sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 7) 47.79.z sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 8) 47 91 z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet 9) 47 99 z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 10) 58 11 z wydawanie książek 11) 58 14 z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 12) 58.19.z pozostała działalność wydawnicza, wydawanie broszur i innych publikacji w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz promocji i rozwoju wolontariatu 13) 68 20 z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 14) 69 20 z usługi rachunkowo-księgowe 15) 72 20 z prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 16) 77.29.z wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego 17) 81 21 z niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 18) 82 30 z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 19) 85 10 z wychowanie przedszkolne 20) 85.51.z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych 21) 85 52 z pozaszkolne formy edukacji artystycznej 22) 85 59 pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 23) 85 60 z działalność wspomagająca edukację 24) 85.59.b pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane, szkolenia, konferencje, seminaria w zakresie opieki medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej dla pracowników, członków stowarzyszenia, wolontariuszy i innych zainteresowanych osób 25) 86 90 a działalność fizjoterapeutyczna 26) 86.22.z praktyka lekarska specjalistyczna 27) 86.90 e pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej, opieka psychologa, kapelana, masażysty, rehabilitanta, dietetyka 28) 86.90.c działalność pielęgniarek i położnych 29) 87 30 z pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 30) 87 90 z pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 31) 88 10 z pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 32) 88 91 z opieka dzienna nad dziećmi 33) 88.99.z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana, pomoc dla chorych i ich rodzin, pomoc rzeczowa, finansowa, inna 34) 93 13 z działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 35) 93 19 z pozostała działalność związana ze sportem 36) 96 04 z działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 37) 96 09 z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 38) 94.99.z działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych, promocja i organizacja wolontariatu; organizacja kampanii społecznych, koncertów , występów, wystaw.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rekreacja, wypoczynek
hobby
animacja społeczno-kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
rehabilitacja, terapia
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
usługi opiekuńcze
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
księgowość, zarządzanie finansami
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków

Zarząd

Ewa Madej, Prezes Fundacji
Mirosław Nawrotek, Wiceprezes Fundacji
Monika Kamińska, Sekretarz Fundacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
91 1750 0012 0000 0000 3882 9602
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej