Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Barwy Pomocy
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
882 415 875
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
brak możliwości wizyt, zapraszamy do biura przy ul. Toruńskiej
Ulica
Reja 28
Kod pocztowy
87-640
Miejscowość
Czernikowo
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
toruński
Gmina
Czernikowo
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Adres biura
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
czwartek w godz. 16:00 - 17:00
Ulica
Toruńska 20
Kod pocztowy
87-640
Miejscowość
Czernikowo
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
toruński
Gmina
Czernikowo
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
schody
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000707708
REGON
36917567600000
NIP
8792697735
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
4
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Naszej Fundacji jest prowadzenie zbiórek publicznych na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, organizowanie pomocy dla potrzebujących, a także prowadzenie terapii polisensorycznej z udziałem robota terapeutycznego Foka Paro, promowanie idei wolontariatu oraz organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

1) 90 04 z działalność obiektów kulturalnych 2) 91 01 a działalność bibliotek 3) 32 40 z produkcja gier i zabawek 4) 46 49 z sprzedaż hurtowa książek, czasopism i artykułów piśmienniczych 5) 47 61 z sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 6) 47 62 z sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 7) 47.79.z sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 8) 47 91 z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet 9) 47 99 z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 10) 58 11 z wydawanie książek 11) 58 14 z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 12) 58.19.z pozostała działalność wydawnicza, wydawanie broszur i innych publikacji w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz promocji i rozwoju wolontariatu 13) 68 20 z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 14) 69 20 z usługi rachunkowo-księgowe 15) 72 20 z prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 16) 77.29.z wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego 17) 81 21 z niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 18) 82 30 z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 19) 85 10 z wychowanie przedszkolne 20) 85.51.z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych 21) 85 52 z pozaszkolne formy edukacji artystycznej 22) 85 59 pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 23) 85 60 z działalność wspomagająca edukację 24) 85.59.b pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane, szkolenia, konferencje, seminaria w zakresie opieki medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej dla pracowników, członków stowarzyszenia, wolontariuszy i innych zainteresowanych osób 25) 86 90 a działalność fizjoterapeutyczna 26) 86.22.z praktyka lekarska specjalistyczna 27) 86.90 e pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej, opieka psychologa, kapelana, masażysty, rehabilitanta, dietetyka 28) 86.90.c działalność pielęgniarek i położnych 29) 87 30 z pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 30) 87 90 z pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 31) 88 10 z pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 32) 88 91 z opieka dzienna nad dziećmi 33) 88.99.z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana, pomoc dla chorych i ich rodzin, pomoc rzeczowa, finansowa, inna 34) 93 13 z działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 35) 93 19 z pozostała działalność związana ze sportem 36) 96 04 z działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 37) 96 09 z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 38) 94.99.z działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych, promocja i organizacja wolontariatu; organizacja kampanii społecznych, koncertów , występów, wystaw.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rekreacja, wypoczynek
hobby
animacja społeczno-kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
rehabilitacja, terapia
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
usługi opiekuńcze
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
księgowość, zarządzanie finansami
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków

Zarząd

Ewa Madej, Prezes Fundacji
Mirosław Nawrotek, Wiceprezes Fundacji
Monika Kamińska, Sekretarz Fundacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
91 1750 0012 0000 0000 3882 9602
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej