Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Fundacja Werwa Team
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
882415875
Adres rejestrowy
Ulica
Steklin 21
Kod pocztowy
87-640
Miejscowość
Czernikowo
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
toruński
Gmina
Czernikowo
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Adres biura
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 16:30 - 18:00
Ulica
Toruńska 20
Kod pocztowy
87-640
Miejscowość
Czernikowo
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
toruński
Gmina
Czernikowo
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
schody
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000707708
REGON
36917567600000
NIP
879-26-97-735
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
4
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Masz konto na Facebooku?

Tu jesteśmy!

Misją Naszej Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, organizowanie pomocy dla potrzebujących, a także prowadzenie terapii polisensorycznej z udziałem robota terapeutycznego Foka Paro, promowanie idei wolontariatu oraz organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

1) 90 04 z działalność obiektów kulturalnych 2) 91 01 a działalność bibliotek 3) 32 40 z produkcja gier i zabawek 4) 46 49 z sprzedaż hurtowa książek, czasopism i artykułów piśmienniczych 5) 47 61 z sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 6) 47 62 z sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 7) 47.79.z sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 8) 47 91 z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet 9) 47 99 z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 10) 58 11 z wydawanie książek 11) 58 14 z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 12) 58.19.z pozostała działalność wydawnicza, wydawanie broszur i innych publikacji w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz promocji i rozwoju wolontariatu 13) 68 20 z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 14) 69 20 z usługi rachunkowo-księgowe 15) 72 20 z prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 16) 77.29.z wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego 17) 81 21 z niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 18) 82 30 z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 19) 85 10 z wychowanie przedszkolne 20) 85.51.z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych 21) 85 52 z pozaszkolne formy edukacji artystycznej 22) 85 59 pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 23) 85 60 z działalność wspomagająca edukację 24) 85.59.b pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane, szkolenia, konferencje, seminaria w zakresie opieki medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej dla pracowników, członków stowarzyszenia, wolontariuszy i innych zainteresowanych osób 25) 86 90 a działalność fizjoterapeutyczna 26) 86.22.z praktyka lekarska specjalistyczna 27) 86.90 e pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej, opieka psychologa, kapelana, masażysty, rehabilitanta, dietetyka 28) 86.90.c działalność pielęgniarek i położnych 29) 87 30 z pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 30) 87 90 z pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 31) 88 10 z pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 32) 88 91 z opieka dzienna nad dziećmi 33) 88.99.z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana, pomoc dla chorych i ich rodzin, pomoc rzeczowa, finansowa, inna 34) 93 13 z działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 35) 93 19 z pozostała działalność związana ze sportem 36) 96 04 z działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 37) 96 09 z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 38) 94.99.z działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych, promocja i organizacja wolontariatu; organizacja kampanii społecznych, koncertów , występów, wystaw.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rekreacja, wypoczynek
hobby
animacja społeczno-kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
rehabilitacja, terapia
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
usługi opiekuńcze
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
księgowość, zarządzanie finansami
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków

Zarząd

Wioletta Borowicz, Prezes Zarządu Fundacji
Ewa Madej, Wiceprezes Zarządu
Monika Kamińska, Sekretarz Zarządu Fundacji
Mirosław Nawrotek, Rada Fundacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
91175000120000000038829602
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej