Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Fundacja "W Krajobrazie"
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
792 859 246
Adres rejestrowy
Ulica
Leśna 31
Kod pocztowy
11-036
Miejscowość
Sząbruk
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olsztyński
Gmina
Gietrzwałd
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000729566
REGON
38007509300000
NIP
7393914277
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Praia, Republika Zielonego Przylądka (2015)

Praia, Republika Zielonego Przylądka (2015)

Autor/źródło: archiwum Fundacji

Praia, Republika Zielonego Przylądka (2015)

Praia, Republika Zielonego Przylądka (2015)

Autor/źródło: archiwum Fundacji

Nairobi, Kenia (2015)

Nairobi, Kenia (2015)

Autor/źródło: archiwum Fundacji

Olsztyn (2016)

Olsztyn (2016)

Autor/źródło: archiwum Fundacji

Nowa Wieś (2012)

Nowa Wieś (2012)

Autor/źródło: archiwum Fundacji

Miniatura Praia, Republika Zielonego Przylądka (2015)
Miniatura Praia, Republika Zielonego Przylądka (2015)
Miniatura Nairobi, Kenia (2015)
Miniatura Olsztyn (2016)
Miniatura Nowa Wieś (2012)

Fundacja specjalizuje się w realizacji ogrodów przyszkolnych w różnych częściach świata. Są to ogrody powstającej najczęściej w dzielnicach biedy, przy szkołach do których uczęszczają dzieci narażone na wykluczenie społeczne. W ramach międzynarodowego projektu (Global Garden Project) zainicjowanego w 2015 r. w Slumsie Mathare (Nairobi, Kenia) prowadzone są warsztaty z projektowania terenów zieleni oraz warsztaty zakładania i pielęgnowania ogrodów dla uczniów szkół. Uczniowie uczą się jak produkować we własnym zakresie ekologiczną żywność i wspólnie zakładany jest ogród przyszkolny o funkcji dydaktycznej. Ważnym elementem projektu jest  aktywizacja uczniów szkoły oraz popularyzacja idei miejskiego ogrodnictwa. Obszarami uzupełniającymi działalności Fundacji są nauka i edukacja m. in.: w zakresie architektury krajobrazu, ogrodnictwa i ochrony środowiska. Działania Fundacji skierowane są przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i realizowane są w ramach indywidualnych projektów z wybranymi placówkami. Fundacja specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów praktycznych i wykładów otwartych.

Do celów statutowych Fundacji należy przede wszystkim: wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; promocja architektury krajobrazu i ogrodnictwa jako nauki i hobby; rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej w zakresie wagi oraz wartości zakładania i utrzymywania w doskonałym stanie terenów zieleni i przestrzeni publicznych o wysokich walorach użytkowych i estetycznych; podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie ogrodnictwa i architektury krajobrazu w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności zagrożonych ubóstwem lub niedostatecznym dostępem do podstawowych zasobów zapewniających rozwój i egzystencję oraz ochrona i promocja zdrowia oraz rozwój świadomości związku między zdrowiem a przyrodą i ogrodnictwem, na przykład poprzez hortiterapię. Wszystkie cele zawarte są w statucie dostępnym na stronie internetowej Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele m. in. poprzez: inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów edukacyjnych z zakresu zainteresowań Fundacji, w szczególności związanych z architekturą krajobrazu, ogrodnictwem, zrównoważonym rozwojem, ekologią, ochroną środowiska, inżynierią środowiska, inżynierią ekologiczną, społeczną odpowiedzialnością biznesu, ekonomią społeczną; zakładanie przyszkolnych ogrodów edukacyjnych lub wspieranie placówek oświatowych i edukacyjnych w zakładaniu ogrodów edukacyjnych w postaci finansowej lub doradczej; tworzenie i prowadzenie bibliotek oraz baz wiedzy zajmujących się zagadnieniami związanymi z ogrodnictwem, architekturą krajobrazu i pokrewnymi; prowadzenie lub współprowadzenie projektów i zajęć na temat spędzania czasu na świeżym powietrzu, pracy w ogrodach i przy roślinach, ogrodów służących celom prozdrowotnym.

Prezes Fundacji posiada bardzo duże doświadczenie z zakresu architektury krajobrazu, ogrodnictwa, ochrony środowiska i planowania przestrzennego. Jest autorem kilkuset opracowań projektowych i studialnych i doświadczonym dydaktykiem. Zajęcia dydaktyczne prowadzi od 2007 r. Jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (od 2007 r.), opiekunem Koła Naukowego Architektów Krajobrazu "Horyzont" (od 2009 r. - najlepszy opiekun koła naukowego w Polsce - 2013 r.), nauczycielem na Uniwersytecie Dzieci (od 2013 r.). Więcej informacji na stronie internetowej www.antolak.ingrafo.net.

W ramach dotychczasowych projektów (2012-2017) wykonano liczne ogrody przyszkolne, przeprowadzono różnorodne warsztaty i szkolenia. Były to różnego rodzaju akcje społeczne, działania edukacyjne, naukowe i popularyzatorskie. Doświadczenie zbierane były w Europie (m. in. Polska, Dania, Słowacja, Bułgaria, Irlandia), Afryce (m .in. Kenia, Republika Zielonego Przylądka, Seszele), Azji (m. in. Malezja, Brunei, Singapur) i Ameryce Południowej (m. in. Chile, Boliwia). Mimo iż Fundację do rejestru stowarzyszeń wpisano dopiero w kwietniu 2018 r. posada ona duże doświadczenie. Część z wydarzeń została opisana na stronie internetowej www.wkrajobrazie.org.pl i na portalu społeczościowym Facebook.

Aktualnie kontynuowane są prace nad projektem Global Garden Project. Prowadzone są rozmowy z kolejnymi szkołami i planowane są następne realizacje. W lutym 2019 r. rozpoczęła się zbiórka publiczna na ten cel, w której gromadzone są środki na kolejne ogrody przyszkolne m. in. w Afryce, Azji i Ameryce Południowej.

W lutym 2019 r. rozpoczął się ponadto kolejny cykl otwartych wykładów popularyzatorskich skierowanych do uczniów szkół podstawowych. Podczas nich zaprezentowane zostaną wyniki badań prowadzonych podczas zagranicznych wyjazdów studialnych. Pokazane zostaną też zrealizowane do tej pory ogrody przyszkolne, a uczniowie zostaną zachęceni do tworzenia swoich ogrodów przyszkolnych, przydomowych i domowych.

W 2018 r. rozpoczęto budowę edukacyjnej bazy przy siedzibie Fundacji. Powstał ekologiczny ogród warzywny, edukacyjne rabaty bylinowe i niewielka szkółka roślin ozdobnych i użytkowych. Ogród będzie co roku się zmieniał w zależności od zapotrzebowania. Mają w nim docelowo odbywać się m. in. warsztaty z ekologicznego ogrodnictwa. Pierwsze z nich odbyły się już w 2018 r. Kolejne zaplanowane są na wiosnę 2019 r.

About

Our Foundation was registered in April 2018. However, we operate unofficially much longer. The Foundation's activities focus on three main areas: education, science and gardens. Up to now, we have been operating in Europe (including Poland, Denmark, Slovakia, Bulgaria, Ireland), Africa (including Kenya, Cape Verde, Seychelles), Asia (including Malaysia, Brunei, Singapore), South America (including Chile, Bolivia). As part of the previous projects, we have made a lot of school gardens, conducted various lectures, workshops and trainings. There were various types of social campaigns, educational, scientific and popularizing activities. Board Chairman,Mariusz Antolak, Ph. D. If you want to help us in the development of Foundations activities, you can help by donating.

ACCOUNT NUMBER

PL 06 1140 2004 0000 3102 7763 6710 kod BIC/SWIFT mBank: BREXPLPWMBK SORT CODE: 11402004 The support for our Foundation is possible thanks to the payment to the account with the note "donation for statutory purposes".

More about our activities:

More about Board Chairman:

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
sztuki wizualne, wzornictwo
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
architektura, urbanistyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
rehabilitacja, terapia
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
wsparcie specjalistyczne
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
pomoc humanitarna, rozwojowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
badania naukowe
Odbiorcy działań

Zarząd

Mariusz Antolak, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
06 1140 2004 0000 3102 7763 6710
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej