Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska - Gryf Kamień Pomorski

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska - Gryf Kamień Pomorski
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Wolińska 1
Kod pocztowy
72-400
Miejscowość
Kamień Pomorski
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
kamieński
Gmina
Kamień Pomorski
Adres kontaktowy
Ulica
Wolińska 9
Kod pocztowy
72-400
Miejscowość
Kamień Pomorski
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
kamieński
Gmina
Kamień Pomorski
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000713672
REGON
369244911
NIP
9860247897
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Zdjęcie

Herb Gryf Kamień Pomorski

Zdjęcie

Zdjęcie promocyjne

Autor/źródło: Mariusz Pszczółkowski
Zdjęcie

Zdjęcie promocyjne

Miniatura zdjęcie 1
Miniatura zdjęcie 2
Miniatura zdjęcie 3

Celem Stowarzyszenie Akademia Piłkarska - Gryf Kamień Pomorski jest organizacja profesjonalnie działającej akademii piłkarskiej, szkolącej i wychowującej najzdolniejsze piłkarsko dzieci oraz młodzież, promocja zdrowego stylu życia, w tym realizacja działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Realizujemy to przez:

  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
  • Prowadzenie działalności wychowawczej i edukacyjnej,
  • Organizowanie obozów sportowych,
  • Organizowanie festynów i kampanii promujących zdrowy tryb życia,
  • Organizację zajęć, zawodów i imprez sportowo rekreacyjnych,
  • Szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do przeprowadzania zajęć rekreacyjnych,
  • Działalność promocyjną.

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska - Gryf Kamień Pomorski odwołuje się do tradycji Miejskiego Klubu Sportowego Gryf Kamień Pomorski, który powstał w sierpniu 1945r. a jego pierwszym prezesem został Stefan Krużyński. Co ciekawie powszechnie za datę powstania MKS Gryf uznaje się jednak dzień 12.04.1946 kiedy to utworzono zrzeszenie. Taka data powstania była podawana w oficjalnych pismach do Zarządu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim (pismo z dnia 12.05.1948), choć w dokumentach Starostwa Powiatowego Kamieńskiego (sygn. 27, Rejestracja związków i stowarzyszeń) oraz sprawozdaniu (pismo z dnia 22.01.1948) z działalności Jachtklubu Gryf Ligi Morskiej w Kamieniu Pomorskim, który posiadał sekcję piłki nożnej, jest mowa o sierpniu 1945. Natomiast początek działalności Akademii Piłkarskiej Gryf Kamień Pomorski można datować na 27 czerwca 2017 kiedy to odbyło się spotkanie rodziców i trenerów dzieci zainteresowanych przyszłością szkolenia piłkarskiego na terenie Gminy Kamień Pomorski. Tego dnia przez aklamację podjęto decyzję o utworzeniu Akademii i rozpoczęto kompletowanie dokumentów. 11 grudnia 2017 sporządzono statut a 15 stycznia 2018 zarejestrowano je w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na mocy porozumienia z dnia 20 czerwca 2018r. zawartego pomiędzy Stowarzyszeniem Akademia Piłkarska Gryf Kamień Pomorski a MKS-em Gryfem Kamień Pomorski to pierwsze ze stowarzyszeń opowiada nie tylko za prowadzenie zajęć treningowych, ale także za reprezentowanie gminy Kamień Pomorski w oficjalnych rozgrywkach Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w kategorii wiekowej skrzat, żak, orlik, młodzik, trampkarz i junior młodszy. Zgodnie z powyższym porozumieniem AP Gryf może używać historycznej nazwy oraz herbu MKS Gryf.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, Prowadzenie działalności wychowawczej i edukacyjnej, Organizowanie obozów sportowych, Organizowanie festynów i kampanii promujących zdrowy tryb życia, Organizację zajęć, zawodów i imprez sportowo rekreacyjnych, Szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do przeprowadzania zajęć rekreacyjnych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport wyczynowy, profesjonalny
sport amatorski, rekreacyjny
rekreacja, wypoczynek

Zarząd

Daniel Omelański, prezes zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej