Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja ROCK - Regionalna Organizacja Chcesz Kultury

Fundacja ROCK - Regionalna Organizacja Chcesz Kultury
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
508 965 505
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00
Ulica
Wyszyńskiego 15 lok. 21
Kod pocztowy
10-900
Miejscowość
Olsztyn
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000713682
REGON
36924693300000
NIP
7393909000
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
3
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Zadzwoń!

508 965 505

poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00

Celami Fundacji są:

  1. wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  3. wspieranie rozwoju turystyki oraz wypoczynku, w tym dzieci i młodzieży,
  4. wspieranie promocji Olsztyna i regionu Warmii i Mazur,
  5. wspieranie ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego transportu,
  6. wspieranie rozwoju kultury i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego regionu,
  7. wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym wpieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu,
  8. organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjno-sportowych, popularnonaukowych, w tym: targów sztuki, spektakli, koncertów, spotkań autorskich, projekcji filmowych, festiwali, przeglądów, plenerów i pokazów
  9. promocję Olsztyna, turystyki, regionalnych tradycji kulturowych oraz dziedzictwa historycznego,
  10. tworzenie oraz wspieranie programów społecznych i gospodarczych oraz innych działań i inicjatyw zakładających rozwój Olsztyna oraz regionu Warmii i Mazur a także podnoszenia jakości życia w nim,

współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego, gospodarczego i kulturalnego rozwoju Olsztyna i rozwoju Warmii i Mazur

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport wyczynowy, profesjonalny
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
muzyka
teatr
film
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
architektura, urbanistyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
usługi opiekuńcze
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Odbiorcy działań

Zarząd

Andrzej Marciniak, Prezes Zarządu
Patryk Marciniak, Członek Zarządu
Witold Młynarczyk, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
731600014621818453430000001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej