Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Dotyk Kultury
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
531 803 828
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Święty Wojciech 22A
Kod pocztowy
66-300
Miejscowość
Międzyrzecz
Województwo
lubuskie
Powiat
międzyrzecki
Gmina
Międzyrzecz
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000775111
REGON
382758761
NIP
5961760298
Rok powstania
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
4
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

MISJA

PRIORYTET I
Kultura:
a) Ułatwianie dostępu do kultury.
b) Inkubacja działań kulturalnych inicjatyw, artystów i animatorów
c) Tworzenie warunków do pracy dla działań artystycznych
d) Zrzeszanie grup nieformalnych
e) Edukacja kulturowa
f) Podtrzymywanie tradycji mniejszości kulturowych

PRIORYTET II
Społeczność:
a) Aktywizacja.
b) Inkubacja liderów, działaczy społecznych.
c) Szerzenie świadomości i tożsamości lokalnej.
d) Nauka działania zespołowego.
e) Budowanie i podtrzymywanie Dialogu Obywatelskiego
f) Bieżące badanie potrzeb społeczności lokalnych

PRIORYTET III:
Dialog:
a) Tworzenie relacji między NGO’s oraz samorządami i instytucjami państwowymi
b) Dążenie do równoważnego wydatkowania środków na zadania otwarte – kultura powinna być dofinansowywana w takim samym stopniu jak sport.
c) Dążenie do ustalenia programu rozwoju kultury w środowisku lokalnym w porozumieniu pomiędzy NGO’s oraz samorządami i instytucjami państwowymi.

PRIORYTET IV
Ekologia:
a) Uświadamianie społeczeństwu problemów klimatycznych.
b) Edukacja z zakresu ekologii.
c) Przeprowadzanie akcji manifestacyjnych
d) Edukacja z zakresu nowoczesnych i odnawialnych źródeł energii

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
architektura, urbanistyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
działalność na rzecz języka regionalnego
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
PR i promocja organizacji
aktywizacja lokalna
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
Odbiorcy działań

Zarząd

Szymon Michalak, Prezes zarządu
Jakub Potyrcha, Zastępca
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
26175000120000000041095237
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej