Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Fundacja Jaćwież
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
692 244 586
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
pn. - pt. 8.00 - 16.00
Ulica
Chopina 23 lok. 15
Kod pocztowy
16-400
Miejscowość
Suwałki
Województwo
podlaskie
Powiat
Suwałki
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000764397
REGON
382202928
NIP
8442364708
Rok powstania
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
2
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji Jaćwież jest:

1) wspieranie i rozwój kultury, oświaty, wychowania i sportu, w szczególności środowisk sportowych, w tym środowisk szachowych,
2) upowszechnianie gry w szachy wśród dzieci i młodzieży, seniorów, w tym osób niepełnosprawnych,
3) nauka, edukacja i wychowanie społeczeństwa poprzez propagowanie gry w szachy,
4) organizacja, wspieranie i promocja sportu w szczególności szachów,
5) inicjowanie różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz aktywizacji środowiska dzieci, młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych,
6) upowszechnianie i organizacja współzawodnictwa sportowego oraz promocja kultury fizycznej, sportu, rekreacji,
7) organizowanie szkolenia sportowego poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych,
8) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
9) opracowywanie i wspieranie programu nauczania gry w szachy w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
10) udzielanie pomocy materialnej szachistom ze szczególnym uwzględnieniem wywodzących się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej,
11) organizowanie i wspieranie imprez szachowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
12) prowadzenie klubu szachowego.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego 32.40.Z Produkcja gier i zabawek 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 58.11.Z Wydawanie książek 58.13.Z Wydawanie gazet 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej nieskalsyfikowana 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 93.11.Z Działalność obiektów sportowych 93.12.Z Działalność klubów sportowych 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalność pożytku publicznego odpłatnej i nieodpłatnej poprzez: 1) organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, 2) organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, turniejów i zawodów, 3) organizowanie i prowadzenie szkółki szachowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 4) organizację imprez promocyjnych zachęcających do uprawiania sportu w tym nauki gry w szachy, 5) prowadzenie zajęć, lekcji, warsztatów i seminariów o tematyce sportowej, 6) organizowanie wyjazdów i turnusów sportowych, szkoleniowych i turniejowych, 7) wspomaganie podopiecznych w realizacji założeń sportowych, w tym udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej umożliwiającej branie udziału w turniejach sportowych, 8) wspieranie, rozwój i promocję polskiego sportu, dzieci, dorosłych i seniorów, 9) promowanie dyscyplin sportowych i korzyści wynikających z ich uprawiania, 10) działanie na rzecz dzieci i młodzieży, 11) inicjowanie i organizowanie obozów sportowych eventów sportowych i meetingów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 12) wspieranie działalności klubów sportowych w zakresie szkolenia młodych zawodników i rozwoju infrastruktury sportowej, 13) współpracę z innymi organizacjami i klubami sportowymi, 14) współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w obrębie objętym celami statutowymi Fundacji, 15) promocję młodych zawodników, 16) wspieranie i organizowanie wolontariatu dla wsparcia projektów sportowych, 17) organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na cele statutowe Fundacji, 18) wspieranie poprzez akcje informacyjne, edukacyjne i sportowe działalności pożytku publicznego.

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań

Zarząd

Paweł Jaroch, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
87124018481111001087713140
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej