Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Księgowość i nie tylko Poznaj podstawowe obowiązki każdej NGO! Dołącz 11.12 o 14.00 do #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Stowarzyszenie "Razem z Tatą"
Kontakt
Telefon
579 126 273
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Drużbackiej 21
Kod pocztowy
62-500
Miejscowość
Konin
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Konin
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie zwykłe
REGON
383183943
NIP
6653022866
Rok powstania
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
4
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Stowarzyszenia to:

 • działanie na rzecz ochrony interesu społecznego w zakresie dyskryminacji praw rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem praw ojców i dzieci. Wspieranie ojców i dzieci pokrzywdzonych przez Sądy orzekające w sprawach rodzinnych
 • popularyzowanie wiedzy z dziedziny  o przedstawianiu ojców w negatywnym świetle
 • krzewienie i propagowanie postaw humanistycznych, prorodzinnych, prospołecznych, patriotycznych wśród społeczeństwa
 • popieranie idei ojcowskich
 • promocja przez środki masowego przekazu jak: telewizja, internet, radio
 • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi
 • działalność opiekuńczą, oświatową, kulturalną wspieranie inicjatyw społecznych, ochrona i promocja zdrowia
 • pomoc społeczna dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej  oraz  wyrównywaniu szans tych rodzin
 • działania na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dzieci
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym w tym problemom alkoholowym, narkotykowym, molestowaniu, agresji i przemocy w rodzinie
 • działania na rzecz sprawowania przez ojców opieki nad dziećmi
 • organizowanie i koordynowanie imprez okolicznościowych
 • integracyjnych dla samotnych ojców i ich dzieci oraz innych działań o zasięgu lokalnym, powiatowym i regionalnym
 • współpraca z nieformalnymi organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami o podobnym profilu działania w kraju
 • organizowanie szkoleń i doszkalanie w zakresie prawa rodziną-opiekuńczego, praw ojców oraz praw dzieci
 • organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez
 • prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej, broszur informacyjnych, ulotek, stron internetowych
 • współpracę z wszelkimi osobami, radcami prawnymi, adwokatami i instytucjami o podobnych celach działania
 • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji
 • organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla samotnych ojców i ich dzieci
 • wspieranie ojców w kontaktowaniu się z dziećmi po rozwodach lub separacjach czy rozstaniach
 • współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, organizacjami społecznymi i zawodowymi
 • udzielania pomocy dla dzieci i poszkodowanych ojców
 • udzielania wsparcia w tym technicznego, finansowego i rzeczowego rodziną, ojcom i dzieciom
 • współdziałanie, aby przeciwdziałać przedstawianiu ojców w negatywnym świetle
 • organizowaniem konferencji, sympozjów, spotkań tematycznych szkoleń, kursów
 • działań o charakterze zbiórek, wolontariatu.
 • inne działania realizujące cele statutowe.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka

Zarząd

Maksymilian Cetera, Przedstawiciel
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
90102027460000320202443760
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej