Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Stowarzyszenie "Razem z Tatą"
Kontakt
Telefon
579 126 273
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Drużbackiej 21
Kod pocztowy
62-500
Miejscowość
Konin
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Konin
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie zwykłe
REGON
383183943
NIP
6653022866
Rok powstania
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
4
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Stowarzyszenia to:

 • działanie na rzecz ochrony interesu społecznego w zakresie dyskryminacji praw rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem praw ojców i dzieci. Wspieranie ojców i dzieci pokrzywdzonych przez Sądy orzekające w sprawach rodzinnych
 • popularyzowanie wiedzy z dziedziny  o przedstawianiu ojców w negatywnym świetle
 • krzewienie i propagowanie postaw humanistycznych, prorodzinnych, prospołecznych, patriotycznych wśród społeczeństwa
 • popieranie idei ojcowskich
 • promocja przez środki masowego przekazu jak: telewizja, internet, radio
 • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi
 • działalność opiekuńczą, oświatową, kulturalną wspieranie inicjatyw społecznych, ochrona i promocja zdrowia
 • pomoc społeczna dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej  oraz  wyrównywaniu szans tych rodzin
 • działania na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dzieci
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym w tym problemom alkoholowym, narkotykowym, molestowaniu, agresji i przemocy w rodzinie
 • działania na rzecz sprawowania przez ojców opieki nad dziećmi
 • organizowanie i koordynowanie imprez okolicznościowych
 • integracyjnych dla samotnych ojców i ich dzieci oraz innych działań o zasięgu lokalnym, powiatowym i regionalnym
 • współpraca z nieformalnymi organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami o podobnym profilu działania w kraju
 • organizowanie szkoleń i doszkalanie w zakresie prawa rodziną-opiekuńczego, praw ojców oraz praw dzieci
 • organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez
 • prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej, broszur informacyjnych, ulotek, stron internetowych
 • współpracę z wszelkimi osobami, radcami prawnymi, adwokatami i instytucjami o podobnych celach działania
 • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji
 • organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla samotnych ojców i ich dzieci
 • wspieranie ojców w kontaktowaniu się z dziećmi po rozwodach lub separacjach czy rozstaniach
 • współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, organizacjami społecznymi i zawodowymi
 • udzielania pomocy dla dzieci i poszkodowanych ojców
 • udzielania wsparcia w tym technicznego, finansowego i rzeczowego rodziną, ojcom i dzieciom
 • współdziałanie, aby przeciwdziałać przedstawianiu ojców w negatywnym świetle
 • organizowaniem konferencji, sympozjów, spotkań tematycznych szkoleń, kursów
 • działań o charakterze zbiórek, wolontariatu.
 • inne działania realizujące cele statutowe.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka

Zarząd

Maksymilian Cetera, Przedstawiciel
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
90102027460000320202443760
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej