Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Europejski Instytut Doradczo-Szkoleniowy
Kontakt
Telefon
573 168 020
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
os. Stawki 45
Kod pocztowy
27-400
Miejscowość
Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
ostrowiecki
Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Adres kontaktowy
Ulica
skr. poczt. 129
Kod pocztowy
27-400
Miejscowość
Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
ostrowiecki
Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie zwykłe
REGON
383275540
NIP
6612378135
Rok powstania
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Skontaktuj się:

573 168 020

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Działalność szkoleniowa:

  • organizacja szkoleń i konferencji na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
  • przygotowywanie akcji promocyjnych.

Działalność doradcza:

  • udzielanie rzetelnej informacji o możliwościach i programach oferowanych przez Unię Europejską,
  • gromadzenie i upowszechnianie informacji dotyczących możliwości wsparcia lokalnych działań i inicjatyw poprzez programy unijne.

Działalność kulturalna:

  • wpieranie oraz koordynowanie projektów, które mają zwiększyć zainteresowanie Polską oraz jej kulturą.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
działalność na rzecz języka regionalnego
edukacja ekologiczna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
wspieranie ekonomii społecznej
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
wsparcie specjalistyczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
Odbiorcy działań

Zarząd

Patryk Stępień, Prezes
Jacek Piórkowski, Członek Zarządu
Iwona Marczak, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej