Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja InVivo
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
509 733 102
Adres rejestrowy
Ulica
Al. gen. Józefa Hallera 100 lok. 1
Kod pocztowy
80-420
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000722159
REGON
36967503100000
NIP
9571102833
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundatorzy powołali organizację pozarządową pod nazwą Fundacja InVivo wspierającą naturalną prokreację. W celu prowadzenia działalności pożytku publicznego, skierowanej do ogółu społeczeństwa, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia niepłodności małżeńskiej, przy poszanowaniu godności i podmiotowości osoby ludzkiej, z wykluczeniem metod wspomaganego rozrodu.

Fundatorzy określając cele statutowe Fundacji jako znaczącą aktywność wskazali pomoc społeczną rozumianą jako działania na rzecz wyrównywania dostępu do specjalistycznych usług medycznych, umożliwienie leczenia osobom niezamożnym, wspomaganie leczenia oraz profilaktyki indywidualnych osób i rodzin.

Intencją Fundatorów zapisaną w działaniach statutowych Fundacji, jest również promowanie wartości małżeństwa, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz budowania trwałych więzi rodzinnych. Ważną rolę w działaniach Fundacji będzie odgrywać promocja i rozwój wolontariatu, które to działania wpisują się również w zakres działalności społecznie użytecznej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
usługi medyczne
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej