Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Stowarzyszenie "Pod skrzydłem Anioła"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
500 780 201
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
pn. - pt. 8:00 - 16:00
Ulica
Jastrzębia 29
Kod pocztowy
35-207
Miejscowość
Rzeszów
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000760013
REGON
38191730600000
NIP
5170395997
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Zostań Aniołem i weź Kogoś pod swoje skrzydła,

bo pomaganie uskrzydla, a dawanie zwraca się podwójnie...

Stowarzyszenie "Pod skrzydłem Anioła" powstało z miłości do ludzi i w trosce o nich. Naszą liczną grupę tworzą rzeszowscy przedsiębiorcy, dziennikarze, artyści, uczniowie oraz przedstawiciele różnych grup społecznych. Przyświeca nam jeden cel: CZYNIENIE DOBRA! Działamy w myśl zasady RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.

Organizujemy wydarzenia, których celem jest zbiórka funduszy na pomoc potrzebującym.

Skupiamy się na człowieku - Bierzemy pod swoje skrzydła ludzi potrzebujących pomocy.

Promujemy wydarzenia - Dbamy o to, by jak najwięcej osób mogło wesprzeć nasz cel.

Pomagamy w realizacji - Czuwamy nad przebiegiem każdego wydarzenia.

About

The Association "Under the Wing of the Angel" was founded out of love and concern for people. Our large group consists of entrepreneurs from Rzeszów, journalists, artists, students and representatives of various social groups. We have one goal: DOING GOOD! We operate according to the principle TOGETHER WE CAN MORE.

We organize events aimed at collecting funds to help those in need.

We focus on people - We take people who need help under our wings.

We promote events - We make sure that as many people as possible can support our goal.

We help in implementation - We supervise the course of each event.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
hobby
muzyka
teatr
film
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
stypendia
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
krwiodawstwo
rehabilitacja, terapia
usługi medyczne
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
poradnictwo specjalistyczne
usługi opiekuńcze
schronienie, nocleg
sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny
ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
działalność na rzecz języka regionalnego
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
transport
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
działalność polityczna
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
pomoc humanitarna, rozwojowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
badania naukowe

Zarząd

Małgorzata Dymek- Armata, Prezes Stowarzyszenia
Piotr Bartoń, Vice Prezes Stowarzyszenia
Paweł Szabat, Sekretarz Stowarzyszenia
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
51 9430 1061 6000 6857 2000 0001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej