Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Temida Arts & Business
Kontakt
Telefon
33 812 34 90
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 8:00-16:00
Ulica
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 39
Kod pocztowy
43-300
Miejscowość
Bielsko-Biała
Województwo
śląskie
Powiat
Bielsko-Biała
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000754893
REGON
38164610300000
NIP
9372717839
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
3
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja łączy ponad 25-letnie doświadczenie i szerokie kontakty biznesowe swojego fundatora (działająca od 1992 r. Kancelaria Podatkowa "Temida Księgowi") z doświadczeniem osób, które od ćwierćwiecza funkcjonują w międzynarodowych środowiskach kultury. Funkcjonując od jesieni 2018 r. jest organizatorem Beskidzkiego Festiwalu Klasyki “Cavatina Classics” i realizuje projekty promocji muzyki polskiej za granicą “Muzyka polska – muzyką wolności”

Celem Fundacji jest działalność w zakresie:

 • kultury i sztuki,
 • edukacji kulturalnej,
 • promocji Polski i kultury polskiej za granicą,
 • szeroko pojętej dyplomacji kulturalnej,
 • wspomagania rozwoju talentu i kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie, a także dorosłych artystów muzyków,
 • budowania platformy współpracy pomiędzy środowiskami biznesu i świata kultury,
 • budowania integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy międzynarodowej,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony środowiska i ochrony zwierząt,
 • wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
 • udzielania pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
 • wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • pomocy charytatywnej.

About

The aim of the foundation is to combine over 25 years of experience and extensive business contacts of its founder - the Tax Concsultancy "Temida Księgowi", with the experience of people who have also been active in the field of international arts and culture for over a quarter of a century.

Operating only since Autumn 2018 it has already established an international Beskid Classical Festival "Cavatina Classics" and a series of projects promoting Polish music abroad "Polish Music - the Music of Freedom".

The Foundation’s operating fields are:

 • culture and arts,
 • cultural education,
 • promotion of Poland and Polish culture abroad,
 • broadly understood cultural diplomacy,
 • support for the development of talent and career of musically talented children and adult musicians,
 • building a platform for collaboration between business and the world of culture,
 • building European integration and developing international collaboration,
 • tourism and sightseeing,
 • environmental protection and animal protection,
 • supporting economic development, including entrepreneurship development,
 • providing legal assistance and raising legal awareness of the society,
 • supporting community development and local communities,
 • charity work.
Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Zarząd

Paweł Kotla, Prezes Zarządu
Iwona Loranc, Wiceprezes Zarządu
Michał Loranc, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
51 1090 2590 0000 0001 4031 3362
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej