Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Co powinny wiedzieć o finansach osoby kierujące stowarzyszeniem, fundacją? To ważne dla zarządów NGO! Zamów poradnik PDF

Fundacja "Ramię W Ramię - Nad Osławą"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
888 982 080
Adres rejestrowy
Ulica
Szczawne 54
Kod pocztowy
38-542
Miejscowość
Szczawne
Województwo
podkarpackie
Powiat
sanocki
Gmina
Komańcza
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000747784
REGON
38125711700000
NIP
6871967027
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Fundacji są:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • działalność oświatowa, naukowa i edukacyjna;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność charytatywna, dobroczynność;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyka i krajoznawstwo;
 • działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,,
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • rewitalizacja.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Pomoc Ukrainie
Pomóż nam w realizacji naszej misji!
10,00 zł
1 kg kaszy
20,00 zł
5 kg mąki
50,00 zł
5 l oleju rzepakowego
Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej