Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Akademia Kadr Europejskich
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
791 391 145
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Brak możliwości wizyt osobistych. Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.
Ulica
Stawki 1 lok. 65
Kod pocztowy
00-193
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Działalność Fundacji skupia się na uczelniach. Możliwość spotkania i konsultacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie lub Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. W obu przypadkach obiekty są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000729454
REGON
38020928600000
NIP
7010822256
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
12
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Akademię Kadr Europejskich

przekaż darowiznę

Fundacja Akademia Krajów Europejskich jest Think-Tankiem zajmującym się sprawami międzynarodowymi oraz wsparciem dla polskiego biznesu na arenie europejskiej.  Powstała jako wspólna idea młodych przedstawicieli środowisk akademickich, społecznych, administracyjnych i biznesowych podzielających dwa cele: wzmacnianie Polski na scenie europejskiej oraz lepsze zrozumienie Europy w Polsce.

Akademia uważa, że miejsce Polski było, jest i będzie w Europie, zaś proces integracja w ramach struktur UE jest fundamentem pokoju i dobrobytu na kontynencie. Członkostwo Polski w Unii jest nie tylko szansą, ale i zobowiązaniem do kształtowania międzynarodowej rzeczywistości politycznej, gospodarczej i kulturowej zgodnej z polską racją stanu i we współpracy z jej sojusznikami i partnerami.

By urzeczywistnić swoje przekonania Akademia Kadr Europejskich angażuje się w debatę publiczną w Polsce oraz ma ambicję kształcenia i przygotowania ludzi rozumiejących Europę i zdecydowanych by w ramach Unii realizować polski interes. Akademia stoi na stanowisku, że obecny proces przygotowania kadr na potrzeby administracji, instytucji UE i sektora prywatnego nie odpowiada rzeczywistym potrzebom i ambicjom Polski. Eksperci Fundacji dostrzegają lukę w kształceniu praktycznym, który mają ambicje wypełnić będąc środowiskiem związanym z jedną z najlepszych uczelni w Polsce czyli Szkołą Główną Handlową i praktykami polskimi pracującymi w instytucjach europejskich i międzynarodowych.

About

Academy of European Careers Foundation came about as a result of two shared goals: reinforcing Poland’s position on the European stage and deepening the understanding of Europe in Poland. It reunites young professionals from all walks of life: the public and private sector, academia and the civil society.

We believe that Poland’s natural place is in Europe and that the EU integration process is a stalwart of peace and prosperity across the continent. We believe that Poland’s membership in the Union is not only a chance but also duty to shape the international political, economic and cultural reality according to our national interest and in accordance with our allies and partners.

Academy of European Careers is guided by these believes throughout its main activities: engaging in an open debate on Poland’s positions and policies in Europe, promoting a better understanding of the EU as well as providing education on European affairs so that the Polish voice can be better heard throughout the Union  We are convinced that the current European curriculum  fails to meet the needs and ambitions of Polish public and private sector alike. We see a gap in hands-on knowledge and skillset that we seek to fill in.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności

Zarząd

Aleksander Arabadźić, Prezes Zarządu
Reklama

Oddziały, koła, placówki

Oddział w Olsztynie, Rzeszowie, Katowicach.

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
38114020040000340280769669
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej