Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Forum Muzyki Tradycyjnej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Białobrzeska 62/64 lok. 4
Kod pocztowy
02-325
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ochota
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000730998
REGON
38019387500000
NIP
7010821908
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Forum Muzyki Tradycyjnej to organizacja powołana przez praktyków tradycyjnego śpiewu, muzykowania i tańca w celu wzajemnej współpracy w dziedzinie kontynuacji polskiej muzyki wiejskiej oraz wspólnej reprezentacji środowiska.

Przez wiele lat nasze szlaki krzyżowały się: w wiejskich domach na nauce u Mistrzów, na warsztatach i potańcówkach, na koncertach i wszelkich wydarzeniach, gdzie można było zetknąć się z muzyką wiejską in crudo. Poznaliśmy dziesiątki wspaniałych ludzi starszego pokolenia, których życie, zaklęte w pieśniach i muzyce, wstrząsnęło nami i stało się częścią nas samych. Teraz, gdy Ostatnich Wiejskich Muzykantów i Śpiewaczek pozostało tak niewielu, zadajemy sobie pytanie - co robić, żeby ich muzyka, ich świat miały godne miejsce w Polsce? Wiemy, jak ważne to jest dla nas, wiemy, jak niezbędne może to być dla przyszłych pokoleń.

Prowadzimy - na wiele sposobów - warsztaty, zajęcia, zabawy, festiwale, dające wszystkim zainteresowanym szansę spróbowania, jak smakuje i działa pieśń, muzykowanie i taniec. Wypracowaliśmy w ten sposób wiele „dobrych praktyk” dotyczących przekazu i funkcjonowania wiejskiej muzyki tradycyjnej w świecie takim, jaki mamy teraz.

Podstawowe ludzkie potrzeby: piękna, szaleństwa, autentyzmu, wspólnoty i więzi z poprzednimi pokoleniami - nie zmieniają się. Nasza działalność - wspólna i osobna - obraca się wokół takich właśnie wartości, a muzyka którą praktykujemy, jest ich wyrazem.

Forum Muzyki Tradycyjnej powołane zostało w 2011 r. przez przedstawicieli stowarzyszeń, instytucji i środowisk nieformalnych działających w Polsce na rzecz zachowania tradycyjnej kultury muzycznej_ in crudo_ oraz upowszechnienia i kontynuacji niesionych przez nią wartości. Forum działało przez kilka lat jako nieformalna organizacja. Od lutego 2018 r. jest federacją.

Efektem pracy Forum są programy i rozwiązania systemowe, mające na celu odradzanie i ożywianie źródeł muzyki tradycyjnej oraz wprowadzanie jej na powrót do szerokiego obiegu kultury i edukacji. Zmierzamy do tworzenia ogólnopolskiej STRATEGII zachowania i upowszechniania muzyki tradycyjnej, jako elementu szeroko pojętej kultury.

PROGRAMY I DZIAŁANIA FORUM MUZYKI TRADYCYJNEJ

Portal internetowy „MuzykaTradycyjna.PL”
2012–2013 – Realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych w Lublinie
2014–2015 – Realizowany w ramach działań Fundacji „Numinosum”. Współtworzony i współprowadzony przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga

Program „Szkoła Mistrzów Tradycji”
Współtworzony i prowadzony przez Instytut Muzyki i Tańca

Program„Szkoła Mistrzów Budowy Ludowych Instrumentów Muzycznych”
Współtworzony i prowadzony przez Instytut Muzyki i Tańca

„Akademia Kolberga”
– Program „Szkoły Tradycji”
– Portal internetowy „Akademia Kolberga”
„Akademia Kolberga” została zrealizowana przez Stowarzyszenie „Tratwa” wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga

Program „Mały Kolberg”
Program „Mały Kolberg” został zrealizowany wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego oraz Forum Muzyki Tradycyjnej. Od roku 2018 realizowanego przez Fundację Mały Kolberg

Konferencja „Rok Kolberga – i co dalej?”
Współtworzona i realizowana przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej