Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "Towarzystwo Jopertingu"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Drewnowska 116
Kod pocztowy
91-008
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000772437
REGON
38261832700000
NIP
7262676305
Rok powstania
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami fundacji są:

 • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie ochrony życia, profilaktyki społecznej, zdrowia, w tym szczególnie zdrowia psychicznego, kultury, środowiska, rolnictwa oraz edukacji dla poprawy, jakości życia ludzi.
 • rozwój i popularyzowanie nauk medycznych, psychologicznych i prawnych,
 • prowadzenie szeroko rozumianych badań nad zachowaniem się człowieka i uwarunkowaniami takiego zachowania
 • wyrażanie poglądów w kwestiach stanowienia prawa i praworządności,
 • rozwijanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa,
 • współdziałanie z organami prawodawczymi przy opracowaniu, wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów prawa mających znaczenie dla środowisk reprezentowanych przez Stowarzyszenie,
 • prowadzenie badań naukowych z zakresu psychologii, psychiatrii, neurologii i behawiorystyki,
 • prowadzenie badań nad urazami i patologiami Ośrodkowego Układu Nerwowego,
 • badanie predyspozycji jednostki ludzkiej do podjęcia określonej pracy lub zawodu,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologiom zachowań ludzkich,
 • pomoc osobom i rodzinom skrzywdzonym, będącym w trudnej sytuacji oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w profilaktyce zdrowia, ochrony środowiska, budownictwie, rolnictwie oraz innych dziedzinach życia,
 • przeciwdziałanie nadużywaniu prawa przez organy państwowe i samorządowe decydentów oraz patologiom społecznym, oraz wszelkiego rodzaju uzależnieniom,
 • pozyskiwanie gruntów oraz budowa domów i mieszkań dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej