Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Sterylobus Kutno Dla Zwierząt
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Raszewska 10
Kod pocztowy
99-300
Miejscowość
Kutno
Województwo
łódzkie
Powiat
kutnowski
Gmina
Kutno
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000769756
REGON
38253936100000
NIP
7752662084
Rok powstania
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Fundacji są:
1. Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez wspieranie akcji zapobiegających rozrodczości zwierząt;
2. Wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz organizacji środków na realizację programu sterylizacji i kastracji oraz organizowanie takich akcji z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków finansowych, ludzkich ,organizacji innych, funduszy itp. niezabronionych prawem,do sterylizacji lub kastracji zwierząt;
3. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez prowadzenie edukacji prozwierzęcej i ekologicznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, prozwierzęcy lobbing, organizowanie szkoleń edukacyjnych, warsztatów i konferencji, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt;
4. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami , w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, w tym składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt , współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt;
5. Występowanie z inicjatywami w zakresie zmiany przepisów prawnych, dotyczących ochrony praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych w tej tematyce;
6. Propagowanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt;
7. Pomoc placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym;
8. Propagowanie i organizacja wolontariatu;
9. Spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą propagujące odpowiedzialne postępowanie ze zwierzętami;
10. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w ochronie praw zwierząt i opieką nad nimi.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zwierząt
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej