Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja ZW
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
601 221 943
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
Spotkanie możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Ulica
Stanisława Moniuszki 9 lok. 4
Kod pocztowy
87-100
Miejscowość
Toruń
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Toruń
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000766118
REGON
38228964500000
NIP
9562344241
Rok powstania
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
3
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami głównymi Fundacji ZW są:

 1. ochrona i promocja dziedzictwa artystycznego Natalii LL w kraju i za granicą;
 2. inicjowanie, rozwój i wspieranie wszelkich działań na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki;

3. inicjowanie, rozwój i wspieranie wszelkich działań na rzecz rozwoju i promocji nauk przyrodniczych; 

Celami szczegółowymi są:

 1. digitalizacja i udostępnianie zbiorów związanych z działalnością artystyczną Natalii LL;
 2. opieka konserwatorska nad zgromadzonymi i pozyskanymi zbiorami;
 3. badania naukowe dotyczące dorobku artystycznego Natalii LL;
 4. badanie i diagnozowanie świadomości społecznej w zakresie związanym z działalnością artystyczną Natalii LL;
 5. wsparcie naukowe dla osób zainteresowanych badaniami dotyczącymi kolekcji Fundacji;
 6. utworzenie czterech bibliotek (Biblioteki sztuki, Zbiorów specjalnych, Biblioteki różnorodności biologicznej i Archiwum Natalii LL) obejmujących całościowo księgozbiór Fundacji;
 7. utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego;
 8. gromadzenie kolekcji sztuki, zbiorów bibliotecznych i przyrodniczych;
 9. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów naukowych w postaci zbiorów przyrodniczych, artystycznych oraz bibliotecznych;
 10. przetwarzanie i udostępnianie materiału wizualnego związanego z posiadaną przez Fundację kolekcją;
 11. inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej oraz przyrodniczej;
 12. szkolenie i doskonalenie kadry animatorów i twórców dla instytucji kultury, oświaty i organizacji pozarządowych;
 13. identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, integracja różnorodnych środowisk lokalnych regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych na rzecz wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń;

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
edukacja ekologiczna
Odbiorcy działań

Zarząd

Mateusz Kozieradzki, Prezes Zarządu
Renata Iwona Sargalska, Wiceprezes Zarządu
Dawid Paweł Lewandowski , Wiceprezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
09 1600 1462 1823 8481 6000 0001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej