Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Gospodarstwo Opiekuńcze "Gałęziaki"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Młyńska 11
Kod pocztowy
82-400
Miejscowość
Sztum
Województwo
pomorskie
Powiat
sztumski
Gmina
Sztum
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000767396
REGON
38259380500000
NIP
5792269498
Rok powstania
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań:

1. Pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności:
a) osobom bezdomnym,
b) osobom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
c) osobom wymagającym kontynuacji terapii odwykowej, mającym problemy w zmaganiach z chorobą alkoholizmu i narkomanii,
d) osobom wymagającym kontynuacji procesu resocjalizacji po opuszczeniu zakładu karnego, rokujących nadzieje na funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, lokalnym, zakładu pracy, itp. z zachowaniem norm prawnych i zasad współżycia społecznego.

2. Pomocy innym grupom osób potrzebującym wsparcia, w tym:
a) osobom bezrobotnym z problemami w znalezieniu i podjęciu pracy zarobkowej,
b) osobom z ograniczeniami ruchowymi, osobom starszym, emerytom i rencistom, osobom czującym się samotnymi, opuszczonymi przez najbliższych, niepotrzebnymi, bezradnymi, potrzebującym pomocy w wypełnieniu ich czasu wolnego w gronie rówieśników i wykazaniu się doświadczeniem, umiejętnościami i talentami, itp.,
c) niepełnosprawnym – w zakresie posiadanych możliwości i warunków.

3. Pomoc osobom potrzebującym wsparcia w odbudowywaniu i podtrzymywaniu więzi międzyludzkich, zdobywaniu umiejętności aktywnego uczestniczenia w życiu różnych społeczności i pełnienia w nich społecznie akceptowanych ról społecznych.

4. Promocja:
a) aktywnych form wypoczynku i rekreacji w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem naturalnym i zwierzętami, środowiskiem wiejskim,
b) sportu, wszelkiej aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu, zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia,
c) wypoczynku i rekreacji nad wodą, poznawanie zasad bezpiecznej kąpieli i korzystania ze sprzętu wodnego, uprawiania sportów wodnych,
d) wędkarstwa i sportowego połowu ryb, jako formy wypoczynku i rekreacji nad wodą, wdrażanie kultury i zasad związanych z wędkarstwem,
e) ekologii, ochrony środowiska i dóbr naturalnych, ochrony zwierząt,
f) wolontariatu.

5. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, zdobywanie wiedzy i umiejętności postępowania ze zwierzętami.

6. Integracja społeczna i zawodowa poprzez pracę i inne zajęcia, zdobywanie umiejętności i wdrażanie zasad zgodnego współżycia w grupie, zachowywania szacunku do innych osób, tolerancji dla osób o innych poglądach, przekonaniach, wierze, pochodzeniu, narodowości, itp.

7. Rehabilitacji ruchowej osób, w tym niepełnosprawnych – w zakresie posiadanych możliwość i warunków.

8. Zdobywanie praktycznych umiejętności kulinarnych, w tym sporządzanie potraw z surowców pozyskanych w prowadzonym gospodarstwie (mleko, warzywa, owoce, mięso, ryby, raki), itp.

9. Zdobywanie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym, ewakuacji ludzi z budynków mieszkalnych i zwierząt z budynków inwentarskich, gaszenia pożaru, ratowania tonących, itp.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej