Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Forum Integracji Samorządowej

Stowarzyszenie Forum Integracji Samorządowej
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Okopowa 21 lok. 27
Kod pocztowy
80-810
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000771630
REGON
38271481200000
NIP
5833344134
Rok powstania
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem stowarzyszenia jest:

 • propagowanie idei samorządności, rozumianej jako prawo wspólnot do decydowania o istotnych dla siebie sprawach, niezależnie od władzy centralnej.
 • budowanie etosu pracownika samorządowego.
 • integrowanie pracowników administracji samorządowej i środowisk, którym na sercu leży idea profesjonalnej administracji.
 • troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
 • budowanie silnej wspólnoty samorządowej.
 • prowadzenie w szczególności działalności edukacyjnej, kulturalnej i rzeczniczej, na rzecz rozwoju świadomości prawnej, obywatelskiej i samorządowej.
 • współdziałanie w pracach legislacyjnych w zakresie obejmującym cele stowarzyszenia.
 • ochrona interesów pracowników samorządowych jako grupy zawodowej.
 • wspieranie członków w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i nabywaniu wiedzy przydatnej dla pracownika samorządowego.
 • podejmowanie działań sprzyjających promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej pracowników samorządowych, w tym seniorów.
 • świadczenie wszechstronnej pomocy pracownikom doświadczających kryzysu i zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym.
 • przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej