Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Polskie Niebo
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
726 730 004
Adres rejestrowy
Ulica
Krasickiego 124 lok. 1
Kod pocztowy
05-500
Miejscowość
Nowa Wola
Województwo
mazowieckie
Powiat
piaseczyński
Gmina
Lesznowola
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000791659
REGON
383679199
NIP
1231441348
Rok powstania
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
6
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Fundacja Polskie Niebo - Polish Airspace Foundation

726 730 004

Informuj nas o zagrożeniu bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej

"Wystarczy, że raz doznasz lotu, a będziesz zawsze chodził z oczami zwróconymi w stronę nieba, gdzie byłeś i pragniesz powrócić"

(Leonardo da Vinci)

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Prowadzenie think-tanków, miejsc i platform wymiany myśli i poglądów;
 • Organizację i udzielanie różnych form pomocy prawnej, adresowanej w szczególności do pasażerów, ofiar wypadków lotniczych i ich rodzin oraz personelu lotniczego i innych osób pracujących w branży lotniczej;
 • Prowadzenia działalności lobbingowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
 • Współpracę w instytucjami rządowymi, samorządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi, a także organizacjami europejskimi i międzynarodowymi oraz podmiotami z państw trzecich;
 • Organizację konkursów oraz plebiscytów;
 • Organizację wystaw, konferencji, sympozjów i seminariów, koncertów oraz pokazów;
 • Prowadzenie analiz i monitorowanie rynku lotniczego;
 • Organizację i wspieranie kampanii społecznych i edukacyjnych;
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i naukowej;
 • Wspieranie ofiar katastrof lotniczych, zarówno w lotnictwie cywilnym, jak i państwowym;
 • Wspieranie instytucji rządowych, samorządów lokalnych oraz innych podmiotów funkcjonujących na rynku lotniczym w Polsce i na świecie w realizacji ich zadań związanych z celami działania Fundacji, w szczególności w zakresie działań podejmowanych przez nie na rzecz rozwoju rynku lotniczego oraz zwiększenia bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej;
 • Prowadzenie działań w zakresie zapobiegania incydentom i wypadkom lotniczym;
 • Prowadzenie badań naukowych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa, innowacyjności, postępu technologicznego oraz rozwoju polskiego rynku lotniczego;
 • Monitorowanie i wspieranie rozwoju polskiego rynku lotniczego;
 • Monitorowanie bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej, jego wspieranie i promocja inicjatyw mających na celu jego poprawę;
 • Propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z przestrzeni powietrznej, w szczególności upowszechnianie wiedzy o prawach i obowiązkach uczestników ruchu lotniczego;
 • Upowszechnianie wiedzy o lotnictwie cywilnym i państwowym, w tym jego historii w Polsce i na świecie.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Zarząd

Wojciech Skwirowski, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej