Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "Widoczni"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
516 825 761
Adres rejestrowy
Ulica
Ferdynanda Focha 19/21 lok. 46
Kod pocztowy
42-217
Miejscowość
Częstochowa
Województwo
śląskie
Powiat
Częstochowa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000808423
REGON
384609002
NIP
5732915084
Rok powstania
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
6
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Do celów statutowych Fundacji należy działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego. Działalność ta jest prowadzona na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego, komunikacyjnego, transportowego i turystycznego.

Fundacja realizuje cele poprzez:

 • rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego
  i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu.
 • współdziałanie z właściwymi instytucjami, w tym w szczególności z Policją i administracją publiczną w zakresie promowania bezpieczeństwa drogowego, komunikacyjnego, transportowego i turystycznego,
 • współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i osobami zajmującymi
  się bezpieczeństwem drogowym, komunikacyjnym, transportowym i turystycznym,
 • chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej - zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa,
 • prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych na cele statutowe poprzez zbiórki publiczne oraz za pośrednictwem portali społecznościowych i crowdfundingowych w Internecie,
 • finansowanie działań i projektów związanych z działalnością na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego, komunikacyjnego, transportowego i turystycznego,
 • wszelką działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą mającą wpływ na podniesienie bezpieczeństwa w terenie zabudowanym i niezabudowanym,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i kursów podnoszących bezpieczeństwo drogowe, komunikacyjne, transportowe i turystyczne,
 • aktywne przeciwdziałanie wszelkim niebezpiecznym zachowaniom w terenie zabudowanym i niezabudowanym,
 • współpracę z jednostkami oświatowymi w kontekście edukacji i kreowania właściwych postaw uczestników ruchu drogowego, komunikacyjnego, transportowego i turystycznego,
 • promowanie bezpieczeństwa drogowego, komunikacyjnego, transportowego i turystycznego poprzez imprezy, akcje edukacyjne, kampanie medialne, happeningi i inne środki przekazu w zakresie celów statutowych,
 • propagowanie w społeczeństwie idei bezpieczeństwa drogowego, komunikacyjnego, transportowego i turystycznego.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Do celów statutowych Fundacji należy działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego. Działalność ta jest prowadzona na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego, komunikacyjnego, transportowego i turystycznego.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
edukacja dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
transport
Odbiorcy działań

Zarząd

Remigiusz Petrykowski, Prezes Fundacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
93 1020 1664 0000 3102 0615 5420
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej