Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja "Widoczni"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
516 825 761
Adres rejestrowy
Ulica
Ferdynanda Focha 19/21 lok. 46
Kod pocztowy
42-217
Miejscowość
Częstochowa
Województwo
śląskie
Powiat
Częstochowa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000808423
REGON
384609002
NIP
5732915084
Rok powstania
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
6
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Do celów statutowych Fundacji należy działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego. Działalność ta jest prowadzona na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego, komunikacyjnego, transportowego i turystycznego.

Fundacja realizuje cele poprzez:

 • rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego
  i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu.
 • współdziałanie z właściwymi instytucjami, w tym w szczególności z Policją i administracją publiczną w zakresie promowania bezpieczeństwa drogowego, komunikacyjnego, transportowego i turystycznego,
 • współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i osobami zajmującymi
  się bezpieczeństwem drogowym, komunikacyjnym, transportowym i turystycznym,
 • chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej - zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa,
 • prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych na cele statutowe poprzez zbiórki publiczne oraz za pośrednictwem portali społecznościowych i crowdfundingowych w Internecie,
 • finansowanie działań i projektów związanych z działalnością na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego, komunikacyjnego, transportowego i turystycznego,
 • wszelką działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą mającą wpływ na podniesienie bezpieczeństwa w terenie zabudowanym i niezabudowanym,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i kursów podnoszących bezpieczeństwo drogowe, komunikacyjne, transportowe i turystyczne,
 • aktywne przeciwdziałanie wszelkim niebezpiecznym zachowaniom w terenie zabudowanym i niezabudowanym,
 • współpracę z jednostkami oświatowymi w kontekście edukacji i kreowania właściwych postaw uczestników ruchu drogowego, komunikacyjnego, transportowego i turystycznego,
 • promowanie bezpieczeństwa drogowego, komunikacyjnego, transportowego i turystycznego poprzez imprezy, akcje edukacyjne, kampanie medialne, happeningi i inne środki przekazu w zakresie celów statutowych,
 • propagowanie w społeczeństwie idei bezpieczeństwa drogowego, komunikacyjnego, transportowego i turystycznego.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Do celów statutowych Fundacji należy działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego. Działalność ta jest prowadzona na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego, komunikacyjnego, transportowego i turystycznego.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
edukacja dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
transport
Odbiorcy działań

Zarząd

Remigiusz Petrykowski, Prezes Fundacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
93 1020 1664 0000 3102 0615 5420
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej