Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Fundacja Czytelnia
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
515 708 624
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
od poniedzialku do piątku w godz. 9.00 - 17.00
Ulica
Kombatantów 8 lok. 38
Kod pocztowy
85-829
Miejscowość
Bydgoszcz
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Zajęcia prowadzimy w szkołach. W zależności od tego, jak dana szkoła jest przystosowana, takie są możliwości dla dzieci z niepełnosprawnością.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000813148
REGON
384828514
NIP
9532772564
Rok powstania
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
2
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wspieramy dzieci 5-10 letnie w nauce pisania i czytania. Pracujemy z dziećmi ucząc ich samodzielności. Zachęcamy do czytania i rozwoju. Pomagamy dzieciom wyrównać szanse, podnieść samoocenę ( często obniżoną przez trudności w opanowaniu pisania i czytania).

Prowadzimy zajęcia w szkołach, w małych grupach. Dzieci czują się bezpieczne pracując w znanym otoczeniu z rówieśnikami, którzy mają podobne trudności.

About

We support children aged 5-10 in writing and reading. We work with children teaching them self-reliance. We encourage reading and progress. We help children equalize chances, increase self-esteem (often lowered by difficulties in mastering writing and reading).

We run classes in schools, in small groups. Children feel safe working in familiar surroundings with peers who have similar difficulties.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

- prowadzimy zajęcia wspierające naukę pisania i czytania dla dzieci 5-10-letnich.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
edukacja ekologiczna
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Natalia Kocikowski, Prezes Fundacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
25 1090 1896 0000 0001 4376 0685
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej