Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Fundacja POMERDANI
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
792 245 904
Telefon
512 118 754
Telefon
530 505 684
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
7 dni w tygodniu
Ulica
Letnia 27 lok. 5
Kod pocztowy
87-100
Miejscowość
Toruń
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Toruń
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000829770
REGON
38558564000000
NIP
9562359188
Rok powstania
2020
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
3
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Działamy na rzecz ekologi, ochrony praw zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, edukacji proekologicznej wśród dzieci i młodzieży, na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwoju wspólnot społeczności lokalnych. Działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym. Organizujemy spotkania, szkolenia, warsztaty z zakresu edukacji prośrodowiskowej i prozwierzęcej, pomagamy w procesie adopcyjnym zwierząt ze schroniska oraz wspieramy właścicieli w pierwszych dniach od adopcji. Działamy na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

- wybieg dla psów.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
aktywizacja lokalna
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
Odbiorcy działań

Zarząd

Jarosław Łosiewicz, prezes zarządu
Joanna Grabowska, wiceprezes zarządu
Dominika Grabowska, wiceprezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
91160014621897170470000001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej